Neurologické oddelenie, NSM, a.s.

Cintorínska 16, prevádzka Cesta na Červený most 1, 833 31 Bratislava

Kontakt:

  • 02/59351241 neurologická ambulancia
  • 02/59351242 neurologické oddelenie

Primár oddelenia: MUDr. Marta Belešová

Zástupca primára oddelenia: MUDr.Tatiana Mičudová

Lekári neurolog. odelenia : MUDr. Marta Belešová, MUDr. Mária Reisová, MUDr.František Kossuth, Mudr.Ľupták Róbert

Lekári neurolog. ambulancie:  MUDr.Tatiana Mičudová, MUDr.Beata Váhová

Vedúca sestra neurologického oddelenia: Bc. Adriana Juhásová

Manažerka dennej smeny neurolog. oddelenia: Bc.Ľudmila Jánošová

Sestry neurologického oddelenia: Dana Žalcová, Ľudmila Žišková, Bc.Andrea Hlubocká, Miroslava Slimáková, Viera Kostyalová

Sestry neurologickej ambulancie: Katarína Balažovičová, Viera Kolmosová

Sestry elektrofyziologického laboratória: Ivana Foldesová, Jana Kolbenhayerová


Neurologické oddelenie

zabezpečuje ambulantnú starostlivosť, hospitalizačnú liečbu, kompletnú funkčnú elektrofyziologickú diagnostiku a konzervatívnu terapiu nervových ochorení.

Erudovaný odborný personál je garantom zabezpečenia odbornej zdravotnej starostlivosti pri zachovaní zásad medicínskej etiky. Lekári neurologického oddelenia sa sústavne vzdelávajú v rôznych oblastiach neurológie. Zabezpečujeme široké spektrum neurologickej intervencie na vysokej odbornej úrovni. Samostatnými oblasťami v našej práci sú elektrofyziolo¬gické funkčné vyšetrenia, liečba širokého spektra neurologických ochorení.

Intenzívnou prácou personálu neurologického oddelenia a vedenia NSM, a.s., sa podarilo a naďalej darí rozširovať a udržiavať kvalitu sociálneho štandardu a nadštandartu pacientov.

Ambulantná činnosť

Ambulancia neurologického oddelenia realizuje odborné neurologické vyšetrenia zastúpením lekármi s príslušnou kvalifikačnou atestáciou v odbore neurológia v pracovných dňoch. K vyšetreniu je nutné priniesť zdravotnú kartu poistenca. Za účelom zlepšenia servisu pre našich pacientov sme zaviedli možnosť objednať sa k odbornému vyšetreniu, rovnako na príslušný deň aj ku kontrole zdravotného stavu.
Objednanie ambulantného vyšetrenia je možné realizovať aj telefonicky na ambulancii neurologického oddelenia 02 593 51 241.

Technické vybavenie

Vďaka prístrojovému vybaveniu môžeme našim pacientom zabezpečiť kompletnú funkčnú elektrofyziologickú diagnostiku. Vynakladáme všetku snahu na to, aby sme v plnom rozsahu využili naše rozsiahle diagnostické možnosti pre pomoc našim pacientom. Veľkú časť realizovaných vyšetrení vykonávame v rámci konziliárnych služieb pre iné neurologické pracoviská.

Realizovaný rozsah funkčných vyšetrení

Elektroencefa¬lografia (EEG), Elektromyografia (EMG), Stimulačné elektrofyziologické metódy (STEMG), Zrakový evokovaný potenciál (VEP), Sluchový-kmeňový evokovaný potenciál (BAEP), Somatosenzorický evokovaný potenciál (SSEP), Magnetická a elektrická kortikálna stimulácia (MEP).

Elektromyografia

Vyšetrenie vodivosti periférnych nervov, svalových akčných potenciálov.

Evokované potenciály

Vo všetkých dnes známych modalitách vyšetrujeme evokované potenciály zrakové, sluchové, somatosenzorické aj motorické. Jedná sa o dôležitú škálu neurologických vyšetrení k zisteniu porúch vodivosti nervových dráh pri mnohých chorobách.

Elektroencefalografia

Vyšetrenie elektrickej aktivity mozgu, vrátane stimulačných techník za účelom vyšetrenia porúch elektrogenézy mozgu najmä pri záchvatových ochoreniach.

EEG Biofeedback

V rámci poskytovania nadštandarných služieb pre našich pacientov realizujeme aj EEG biofeedback terapiu. EEG biofeedback je exaktná, medicínska elektrofyziologická metóda bez nežiaducich účinkov, ktorá pomáha zlepšit mentálnu aj fyzickú výkonnosť, odolnosť voči stresu a umožňuje liečenie mnohých aj liekmi neovplyvnitelných chorôb. Kým liečba liekmi – farmakoterapia, je v istých prípadoch v medicíne jedinou a často poslednou možnostou ovplyvniť mnohé zdravotné tažkosti – EEG biofeedback je šanca pre mnohých jedincov, kde tento spôsob liečby je nedostatočný alebo nie úplne úspešný. Praktické výsledky dokumentované na stovkách pacientov na celom svete dokazujú, že EEG biofeedback úspešne pomáha u mnohých indikácií. Pod lekárskym vedením je tak možné pomocou EEG biofeedback ovplyvniť farmakologicky nezvládnuteľné bolesti hlavy, epilepsiu, úzkosti, depresie a mnoho psychických porúch vrátane autizmu, poruchy spánku, hyperaktívne stavy a poruchy pozornosti ...