Veľkosť textu
 • Vitajte
 • Objednajte sa
 • Poskytujeme

Oznam pre pacientov UN - NSM, a.s. - Pracovisko Košice

Vážení pacienti,

vedenie Univerzitnej nemocnice - Nemocnice svätého Michala, a.s. oznamuje, že po dočasných obmedzeniach sme v našom zdravotníckom zariadení obnovili plánované operácie, hospitalizácie na lôžkových oddeleniach a prevádzku vo všeobecných a špecializovaných ambulanciách, vrátane preventívnych prehliadok.

Návštevy na lôžkových oddeleniach

Rozhodnutím hlavného hygienika SR s účinnosťou od 5. júna 2020 sa povoľujú návštevy na lôžkových oddeleniach UN-NSM, a.s., pracovisko Košice  v stanovených časoch:

Streda             15:00 – 17:00 hod.

Sobota            15:00 – 17:00 hod.

Nedeľa           15:00 – 17:00 hod.

Ku každému pacientovi môžu prísť maximálne 2 navštevujúce osoby, pričom sú povinné dodržiavať hygienicko-epidemiologické zásady na základe uvedeného opatrenia:

- zapísať sa do evidencie návštev na príslušnom pracovisku

- vyplniť čestné prehlásenie o bezinfekčnosti

- použiť ochranné tvárové rúško, rukavice a vykonávať dôslednú hygienu rúk

Návštevy sa nepovoľujú:

* osobám s príznakmi akútneho respiračného ochorenia, teplotami,

* osobám chorým alebo podozrivým z ochorenia COVID-19 a osobám podliehajúcim karanténnym opatreniam v súvislosti s ochorením COVID-19, iba pri paliatívnom sprevádzaní v terminálnom štádiu ochorenia.

 

Žiadame osoby, ktoré navštevujú pacientov v Univerzitnej nemocnici - Nemocnici svätého Michala, a.s., pracovisko Košice, aby dodržiavali vyššie uvedené opatrenia.

Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
pracovisko Košice
Murgašova 1, 04086 Košice

Vyhľadávanie

Informácie

Od 3. júna 2020  je odvolaný zákaz návštev na oddeleniach nemocnice. Návštevy sú možné za  dodržania podmienok uvedených tu.


Centrálny recepčný pult Satinského, čísla dostupné v pracovnej dobe od 7:00 do 15:00

/ budova nemocnice /

 • 02 / 3261-1111
 • 02 / 3261-1112
 • 02 / 3261-1113
 • 02 / 3261-1114

/ budova polikliniky /

 • 02 / 3261-1237

------------------------ 

Služba ÚPS je zabezpečená denne:15.00-7.00 hod.  V sobotu, nedeľu: 7.00- 7.00 hod.

 • 02 / 32611041
 • 02 / 32611042

Najnovšie oznamy

 • Oznamy pre pacientov UN - NSM, a.s. - v súvislosti s ochorením COVID-19 +

  Vážení pacienti. Vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii od 13.7.2020 /od7:00 hod/ pristupujeme k nasledujúcim opatreniam: Uzatvára sa vchod do budovy Čítať ďalej...
 • Informácie pre IBD pacientov v súvislosti s ochorením COVID-19 +

  Základné informácie Pôvod ochorenia Ochorenie COVID-19 je spôsobené vírusom nazývaným SARS-CoV-2, ktorý patrí do rodiny vírusov coronaviridae. Názov coronavírus pochádza Čítať ďalej...
 • Upozornenie - dodržiavanie karanténnych opatrení +

  Vážený pacienti,v prípade, ak máte na základe verejne dostupných informácií podozrenie na nákazu koronavirusom, v žiadnom prípade nenavštevujte naše zdravotnícke Čítať ďalej...
 • Ambulancie všeobecných lekárov - upravená prevádzka v týždni od 4.5.2020 do 8.5.2020 +

  Z dôvodu doteraz prijatých protiepidemických opatrení v UN-Nemocnici svätého Michala, a.s. je upravená prevádzka na všeobecných ambulanciách v týždni od Čítať ďalej...
 • Oznam pre pacientov UN - NSM, a.s. - Pracovisko Košice +

  Vážení pacienti, vedenie Univerzitnej nemocnice - Nemocnice svätého Michala, a.s. oznamuje, že po dočasných obmedzeniach sme v našom zdravotníckom zariadení obnovili Čítať ďalej...
 • Zmena obchodného mena spoločnosti +

  Nemocnica svätého Michala, a. s., Satinského I.7770/1, 811 08 Bratislava, IČO: 44 570 783, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Čítať ďalej...
 • Oznámenie o zmenách v Nemocnici svätého Michala, a. s. +

  Nemocnica svätého Michala, a. s., Satinského I.7770/1, 811 08 Bratislava, IČO: 44 570 783, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Čítať ďalej...
 • 1

Telefonické objednávanie