Veľkosť textu

Dovolenky a zastupovanie

Všeobecná ambulancia - MUDr. Katarína Helienková
MUDr. Helienková neordinuje 20.01.2020. Zastupuje: Mudr.Śikula František NR SR,Namestie A.Dubčeka1,Bratislava.

Dermatovenerologická ambulancia - MUDr. Ivana Slezáková
MUDr. Ivana Slezáková neordinuje od 20.01. - 23.01.2020 Zastupuje: MUDr. Polúchová v ordinačných hodinách súrne prípady.

Všeobecná ambulancia - MUDr. Vetráková Zuzana
MUDr. Zuzana Vetráková neordinuje 16.1. - 17.01.2020. Zastupuje: MUDr. Petrášová.

Zubná ambulancia - MDDr. Klimešová Viera
MDDr. Viera Klimešová, neordinuje 03.01. - 18.01.2020.  Zastupuje: MDDr. Harmatová Katarína, zub. amb., Satinského 1, kl.2262, MUDr. Hrobská Eva, zub...

Všeobecná ambulancia - MUDr. Vorobelová Silvia
MUDr. Vorobelová Silvia neordinuje 30.12.2019 do 24.1.2020 Zastupuje: MUDr.Viková Eva, Cintorínska 3B,BA