Veľkosť textu

Dovolenky a zastupovanie

Imunoalergologická ambulancia  - MUDr. Alexandra Hadriová
MUDr. Alexandra Hadriová neordinuje 13.4.2021. zastupude MUDr. Orosová v jej ordinačných hodinách

Neurologická ambulancia - MUDr. Sarkanyová - Balogová Sylvia
MUDr. Sylvia Balogová-Sarkanyová, neordinuje 12.4..2021. Zastupuje: MUDr. Volařiková, MUDr. Šaffová , MUDr. Váhová

Interná ambulancia č. 2 - MUDr. Bézayová Tatiana
MUDr. Bézayová Tatiana neordinuje 12.4. - 10.5. 2021. Zastupuje: interné ambulancie podľa rozpisu .

Psychiatrická ambulancia - MUDr. Ivan André
MUDr. Ivan André neordinuje 9.4.2021. Zastupuje: Mestské okresy ( I , IV ) - Nemocnica Staré Mesto - Psychiatrická klinika...

Zubná ambulancia - MUDr. Hrobská Eva
MUDr. Eva Hrobská, neordinuje v dňoch 8.4. - 9.4.2021 Zastupuje: MDDr.Harmatová Katarína,Satinského 1, len akútne stavy.

Všeobecná ambulancia - MUDr. Vetráková Zuzana
MUDr. Zuzana Vetráková neordinuje od 12.4.- 24.4 2021. Zastupuje: MUDr.Petrášová Dagmar

Všeobecná ambulancia - MUDr. Hrúzová Soňa
MUDr.Soňa Hrúzová, MPH neordinuje 6.4.- 9.4.2021. Zastupuje: MUDr. Libuša Bačová, Cintorínska 3B, len akútne stavy po telef. dohovore tel. 02/3261...

Interná ambulancia č.1 - MUDr. Mistríková Denisa
MUDr. Mistríková neordinuje od 06.04.2021 do 23.04.2021 

Diabetologická ambulancia - MUDr. Šauličová
MUDr. Šauličová neordinuje od 06.04.2021. do 23.04.2021 akútne stavy zastupuje MUDr. Maličková , MUDr. Babalová

Ortopedická ambulancia - MUDr. Sijka Peter
MUDr. Peter Sijka, neordinuje od: 6.4.2021 do 8.4.2021.

RDG - MUDr. Mária Hubaľová
MUDr. Mária Hubaľová neordinuje 22.01.2021. Zastupuje:MUDr. Gabriela El-Momanyová, MUDr. Ivana Šantová, MUDr. Eva Malinovská.

Mudr.Šantova Ivana
Mudr.Šantova Ivana ,amb.Rdg neordinuje dna 17.12.2020 do 28.12.2020