Veľkosť textu

Dovolenky a zastupovanie

Interná ambulancia č.2 
MUDr. Bezayová neordinuje 20.07. - 24.07.2020. Zastupuje:  Interné ambul. podľa rozpisu.

Psychologické oddelenie - PhDr. Ľubica Šábiková
 PhDr. Ľubica Šábiková neordinuje 20.7. - 24.07.2020 Zastupuje: Mgr. Nováková Eva.

Psychiatrická ambulancia - MUDr. Ivan André
MUDr. Ivan André neordinuje 14.07.2020 a od 20.07 - 31.07.2020. Zastupuje: Mestské okresy (I,IV) - Nemocnica Staré Mesto - Psychiatr...

Traumatologická ambulancia - MUDr. Daniel Knapp
MUDr. Daniel Knapp neordinuje od 03.08. - 24.08.2020. Zastupuje:  akútne stavy - v rámci amb. starostlivosti TOO.

Všeobecná ambulancia - MUDr. Frajbergová Michaela
MUDr. Frajbergová Michaela, neordinuje 15.07. - 24.07.2020 - zastupujeAVL: MUDr. Novak Peter, MUDr. Brettschneider, CPZ podľa rozpisu Dr. Petrášová, Dr...

Kardiologická ambulancia, OFD - MUDr. Peter Solík, PhD.
MUDr. Peter Solík, PhD. neordinuje od 13.07. - 26.07.2020. Zastupuje: kardio amb 2, len akútne stavy.

Zubná ambulancia - MUDr. Beladičová Mária
MUDr. Mária Beladičová, neordinuje 27 - 30.07.2020. Zastupuje: zubné ambulancie UN- NsM a.s. , Satinského 1.

Všeobecná ambulancia - MUDr. Bačová Libuša
MUDr. Bačová Libuša neordinuje 13.07. - 17.07.2020. Zastupuje: MUDr. Soňa Hrúzová, MVSR, Pribinova 2 BA .

Všeobecná ambulancia - MUDr. Maláková Mária
MUDr. Maláková Mária, neordinuje 13.07. - 31.07.2020. Zastupuje:  MUDr. Novák Peter.

Neurologická ambulancia - MUDr. Viera Volaříková
MUDr. Viera Volaříková neordinuje 13.07. - 17.07.2020. Zastupuje: ostatné neuro.amb.

Očná ambulancia - MUDr. Magdaléna Kollárová
MUDr. Kollárová neordinuje 20.07. - 23.07.2020 a od 27.07. - 30.07.2020.

Všeobecná ambulancia - MUDr. Anežka Hajdušeková (KE)
MUDr. Anežka Hajdušeková neordinuje 11.07. - 26.07.2020. Zastupuje: MUDr. Floch Igor.

Dermatovenerologická ambulancia - MUDr. Poluchova Eva
MUDr. Eva Poluchová, neordinuje 14.07. - 17.07.2020. Zastupuje: MUDr.Slezáková - len akútne stavy.

Všeobecná ambulancia - MUDr. Ida Fendeková
MUDr. Ida Fendeková, neordinuje 06.07. - 10.07.2020 - zastupuje : MUDr. Šikula-, NR SR. a dalej neordinuje od 13.07. - ...

Imunoalergologická ambulancia - MUDr. Alexandra Hadriová
MUDr. Alexandra Hadriová neordinuje 13.07. - 23.07.2020. Zastupuje: MUDr.Orosová / v týždni od 20.7./ a MUDr.Klimík v ich ordinačných hodinách.

Ortopedická ambulancia - MUDr. Šidlová
MUDr. Šidlová neordinuje 13.07. - 17.07.2020.

Gynekologická ambulancia - MUDr. Miloslav Hronec CSc.
MUDr. Miloslav Hronec CSc., neordinuje 06.07. - 24.07.2020 Zastupuje: MUDr.A.Havalda,PhD, prim.MUDr.P.Blaško.

Zubná ambulancia - MUDr. Hrobská Eva
MUDr. Eva Hrobská, neordinuje 06.07. - 22.07.2020. Zastupuje: MDDr.Klimešová Viera,MDDr.Harmatová Katarína,Satinského 1 ,len akútne stavy.

Urologická ambulancia - MUDr. Marek Ondriš
MUDr. Marek Ondriš neordinuje 06.07. - 17.07.2020. Zastupuje:  prim. Hoffmann, dr. Lenko.

Zubná ambulancia - MUDr. Vidová Lucia
MUDr. Lucia Vidová, neordinuje 03.07. - 04.07.2020 a od 13.07. - 17.07.2020 Zastupuje: MUDr.Hoppan,MEDIKLIN 3.posch. B.Bystrica.

Stomatologická ambulancia - MUDr. Roland BUHAJ
MUDr. Roland BUHAJ neordinuje 06.07. - 17.07.2020. Zastupuje: Mudr. Vaitovič Bari.

Nefrologická ambulancia - MUDr. Srdoš Viliam
MUDr. Srdoš neordinuje 06.07. - 23.07.2020. Zastupuje:

Neurologická ambulancia - MUDr. Andrea Vašková
MUDr. Andrea Vašková neordinuje 06.07. - 17.07.2020. zastupuje: MUDr.Vištanová, MUDr.Šafčák.

ORL ambulancia - MUDr. Ľubica Aláčová
MUDr. Ľubica Aláčová, neordinuje 29.06. - 31.07.2020.

Všeobecná ambulancia - MUDr. Vetráková Zuzana
MUDr. Zuzana Vetráková neordinuje 29.06. - 02.07.2020; 13.07. - 17.07.2020; 27.07. - 28.07.2020 a 10.08.-23.08.2020 Zastupuje:  MUDr. Petrášová D.

Imunoalergologická ambulancia - MUDr. Jaroslava Orosová
MUDr. Jaroslava Orosová neordinuje 03.07. - 20.07.2020. Zastupuje: MUDr Hadriová, MUDr Klimík v ord. hodinách.

FBLR ambulancia - MUDr. Viera Sochová
   MUDr. Viera Sochová neordinuje od 27.07. - 07.08.2020. Zastupuje: MUDr. Beca Michal.