Veľkosť textu


Gastroenterologické odd. a odd. digestívnej endoskopie poskytuje komplexnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť

Vedúci lekár:  pplk. Doc. MUDr. Zelinková Zuzana, PhD.

Lekári: MUDr. Kadlečková Barbora, MUDr. Kovács Ján, MUDr. Melichar Tomáš, MUDr. Vyskočil Milan PhD., MUDr. Zamborský Tomáš, MUDr. Gavač Pavel

Psychológ: Mgr. Bednaříková Hana

Vedúca sestra: Mgr. Žalcová Daniela

Endoskopické sestry: Mgr. Vydrová Ľudmila, Adamkovičová Marta, PhDr. Jandová Eva, Kišoňová Zuzana, Sedlárová Patrícia

IBD sestry: PhDr. Lipovská Anna PhD., Otottová Katarína

Sanitár: Mériová Alžbeta

Ambulancie sa nachádzajú na 1. poschodí nemocnice. (nová budova)

Ordinačné hodiny: 07.00 – 15.00
Obedná prestávka: 12.30 – 13.00


Recepcia: Bc. Vysučániová Silvia

Kontakt : 02 / 32612048
E-mail:

Informácie a objednávanie pacientov:

  • osobne v čase od 09.00 – 12.00 hod. - Recepcia Gastroenterologického odd. 
  • telefonicky v čase od 13.00 – 14.00 hod. - tel. čísle 02/32612048

Prosíme o dodržanie časového harmonogramu recepcie !!!


 Gastroenterlogické ambulacie - Ordinačné hodiny

  Ordinačné hodiny Prestávka Dodatočná poznámka
Pondelok  07:00 - 15:00   12:30 - 13:00  Na vyšetrenie sa treba objednať!
Utorok  07:00 - 15:00   12:30 - 13:00  Na vyšetrenie sa treba objednať!
Streda  07:00 - 15:00   12:30 - 13:00  Na vyšetrenie sa treba objednať!
Štvrtok  07:00 - 15:00   12:30 - 13:00  Na vyšetrenie sa treba objednať!
Piatok  07:00 - 15:00   12:30 - 13:00  Na vyšetrenie sa treba objednať!

Podrobnejšie informácie:

  • Green Line: nie
  • Objednávanie pacientov na recepcii v čase od 9.00 - 12.00 a 13.00 - 14.00 hod. na tel. čísle 02/32612048