Veľkosť textu

Interná ambulancie - ZS Banská Bystrica

  • Interná ambulancia - MUDr. Bernátová Anna +

     

    Sestra: Urbanová Elena /diplomovaná sestra/

    Adresa: Banská Bystrica, Okružná 19

    Čítať ďalej...
  • 1

Nemocnica svätého Michala, a.s.

 

Nemocnica svätého Michala, a.s., so sídlom Cintorínska 16, 811 08 Bratislava, IČO: 44 570 783 je akciová spoločnosť založená dňa 18.12.2008 a zapísaná do Obchodného registra dňa 31.12.2008. Nemocnica svätého Michala sa dňa 29.06.2009 zlúčila so zanikajúcou spoločnosťou Nemocnica Ministerstva obrany SR, a. s., so sídlom Cesta na Červený most 1, 833 31 Bratislava, IČO: 35 972 653, a stala sa jej právnym nástupcom.

Čítať ďalej