Veľkosť textu

Kardiológia - oznam

Vážení pacienti, 

nakoľko je vzhľadom na vážnu epidemiologickú situáciu v Univerzitnej nemocnici sv. Michala odberové centrum uzatvorené, o naliehavosti prípadného laboratórneho odberu rozhodne Váš ošetrujúci kardiológ. Kontaktujte vopred Vášho kardiológa a overte si termín klinického vyšetrenia a prípadného odberu krvi. 

Očkovanie proti infekcii vyvolanej SARS-CoV-2 u pacientov so stabilizovaným chronickým kardiologickým ochorením: Odporúčam!

V prípade, že ide o pacienta s rytmologickou nestabilitou, nestabilnou anginou pectoris, pacienta s akútne dekompenzovaným chronickým srdcovým zlyhávaním či akútnou endokarditídou / myokarditídou / perikarditídou, konzultujte možnosti očkovania so svojim ošetrujúcim kardiológom. 

Očkovanie u pacientov užívajúcich antikoagulačnú liečbu: Pacienti na antikoagulačnej liečbe prostredníctvom NOAK-ov (Pradaxa, Xarelto, Xanirva, Xerdoxo, Eliquis, Lixiana) a pacienti na warfaríne, u ktorých bola posledná hodnota INR bola pod hornou hranicou terapeutického rozsahu (INR menej ako 3), môžu dostať intramuskulárne aplikovanú vakcínu. Dennú dávku warfarínu je vhodné užiť až po očkovaní. Rovnako tak postupujte aj v prípade, že užívate lieky ako je Xarelto, Xanirva, Xerdoxo a Lixiana. V prípade, že užívate Pradaxu a Eliquis môžete rannú dávku v deň očkovania vynechať a budete pokračovať v liečbe v daný deň až večernou dávkou.

 

S pozdravom

MUDr. Peter Solík, PhD.
vedúci lekár oddelenia funkčnej diagnostiky

Kardiologická ambulancie

 • Kardiologická ambulancia č. 1 - MUDr. Peter Solík, PhD +

    

  Sestra: Mgr.Viera Aufrichtová, Mgr.Zdenka Mikešová, Miroslava Šutláková, Martina

  Čítať ďalej...
 • Kardiologická ambulancia č.2 - MUDr. Peter Mikeš, PhD., MUDr. Juraj Papinčák, PhD. +

  Sestra: Tanková Martina

  Adresa: Bratislava, Satinského 1

  Lokalizácia: budova nemocnice

  Čítať ďalej...
 • 1