Veľkosť textu

„Záleží nám na vašom zdraví!“ je nie len mottom "Politiky kvality"  poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ale skutočným deklarovaním, že nemocnica svoje služby a dôraz na ich kvalitu orientuje  na tých, ktorým sú tieto služby určené. 


Nemocnica svätého Michala, a.s. je držiteľom Certifikátu kvality podľa normy ISO 9001:2015, ktorý potvrdzuje, že systém manažérstva kvality akciovej spoločnosti spĺňa požiadavky tejto medzinárodnej normy. Platnosť certifikátu, v prípade že poskytovateľ kontinuálne obháji dodržanie požiadaviek tejto normy, je do 23. 01. 2021. 

Nemocnica svätého Michala, a.s. poskytuje ambulantnú a ústavnú zdravotnú starostlivosť klientom všetkých zdravotných poisťovní v Slovenskej republike, klientom poisteným v poisťovniach pôsobiacich v rámci Európskej únie a samoplatcom.

Ponúkame široký výber preventívnych vyšetrení v rámci oddelenia Prventívne centrum a Pracovná zdravotná služba s možnosťou výberu rozsahu preventívnych vyšetrení podľa požiadaviek klienta.