Veľkosť textu

Obchodná verejná súťaž

Obchodná verejná súťaž na prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam - II. kolo

Vyhlásenie II. kola obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v areáli Nemocnice svätého Michala, a.s. na ulici Cesta na Červený most č. 1 v Bratislave.

 

Viac informácií v podkladoch na stiahnutie:

MUDr. Marian Križko, PhD., MPH
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ 

Nemocnica svätého Michala, a.s.