Veľkosť textu

Verejné obstarávania

Zápisnica z predbežných trhových konzultácií (ďalej len PTK)

21.7.2021
Servisná podpora záložných UPS zariadení

Dátum konania : 09.08.2021 a 11.08.2021

 


10.5.2021
Komplexná dodávka internetových a pevných hlasových služieb

 


20.4.2021
Produktová a servisná podpora k existujúcej sieťovej, serverovej a software infraštruktúry nemocnice

 


18.10.2020
Komplexná dodávka a inštalácia hardwarového a softwarového vybavenia pre
Oddelenie výdaja pre verejnosť nemocničnej lekárne a komerčnú lekáreň
vrátane uvedenia do prevádzky, zaškolenia a servisnej podpory: