Veľkosť textu
Zmluvy Nemocnica Svätého Michala, a.s. od 1.1.2011 zverejňuje na stránke www.crz.gov.sk ( Centrálny register zmlúv ).
 • Kód zmluvy: NSM
 • Rok zmluvy: 2014
 • Číslo zmluvy: NSM-21-11/2014
 • Dodávateľ / Odberateľ: Novartis Slovakia s.r.o.
 • IČO dodávateľa / odberateľa: 36723304
 • Predmet zmluvy: Poskytovanie odborných činností pri klinickom skúšaní liekov
 • Dátum platnosti: 27.01.2014
 • Dátum podpisu: 27.01.2014
 • Dátum platnosti do: ukončenia klinického skúšania
 • Suma: 0
 • Poznámka: 0
 • PDF príloha: