Veľkosť textu

Pod označením "Zmluvy B" sa rozumejú:

Zmluvy podpísané v období od 4. júla 2006, ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010.

Konverzný kurz = 30,1260 Sk za euro

Por. č.Kód zmluvyRok zmluvyČ. zmluvyDodávateľPredmet zmluvyDátum platnostiDátum podpisuDátum platnosti doSumaViazané financie 2010PoznámkaViazané financie 2011
1 NSM 2005 NMO 87/2005 ZADAKO 42 revízia a servis kamerového systému 12 09 2005 12 09 2005 02 12 2006 929,40 €      
2 NSM 2006 NMO-22/06 AA - architektonicky atelier vypracovanie architektonickej štúdie 16.2.2006 16.2.2006 16.8.2007 3 014,84 €      
3 NSM 2006 NMO-30/2006 AA - architektonicky atelier projekt stavby 22.6.2006 22.6.2006 18.7.2006 796,65 €      
4 NSM 2006 NMO-30/2006 Adventure vypracovanie grafického návrhu logotypu Vojenská Nemocnica a vypracovanie dizajn manuálu jeho použitia 1.7.2006 1.7.2006 30.9.2006 3 950,08 €      
5 NSM 2006 96004 Basco SK Dodanie tovaru 2.2.2006 2.2.2006 6.2.2008 7 350,69 €      
6 NSM 2006 96005 Basco SK Dodanie tovaru 2.2.2006 2.2.2006 2.2.2008 2 522,51 €      
7 NSM 2006 24/2006 Manaco management and computers Systém divizionálneho riadenia MANACO-EVER 12.6.2006 12.6.2006 24.7.2007 14 220,27 €      
8 NSM 2006 NMO-84/2006 Ostrihoň Miloslav vypracovanie kvalifikovaného komplexného posúdenia stavu NMO 1.3.2006 1.3.2006 30.4.2008 1 221,54 €      
9 NSM 2006 NMO-62/2006 Timed dodávka BRAIN EXPLORER EEG s príslušenstvom 19.12.2006 19.12.2006 19.12.2007 10 629,66 €      
10 NSM 2006 02/2006 Ing. Arch. Vladimír Kubiš odborný posudok stavebno-technickeho stavu objektov NMO 26.6.2006 26.6.2006 18.7.2006 7 136,69 €      
11 NSM 2007 8/2007 Ing. Ondrej Boržík Zmluva o auditorskej činnosti 01 03 2007 01 03 2007 31 03 2008 9 480,00 €      
12 NSM 2007 SKMED04/2007 S&T servis RTG 02 05 2007 02 05 2007 30 04 2010 54 094,00 €      
13 NSM 2007 560/23/2007/ViMa Egamed dodávka hnutelných veci 17.4.2007 17.4.2007 12.4.2009 39 451,77 €      
14 NSM 2007 560/24/2007/ViMa Egamed dodávka hnutelných veci 17.4.2007 17.4.2007 12.4.2009 34 282,71 €      
15 NSM 2007 01/02/2007 Ing. František Rovný zabezpečenie overenia postupov účtovania a overenie riadnej účtovnej závierky 16.2.2007 16.2.2007 31.1.2007 26 860,52 €      
16 NSM 2007 NMO-104/2007 ISS Facility services poskytovanie komplexných služieb upratovania 31.12.2007 31.12.2007 31.12.2009 304 837,54 €      
17 NSM 2007 7/2007/Skl Mestský podnik technických služieb likvidácia odpadu na skladke odpadov Stupava 11.1.2007 11.1.2007 31.12.2008 3 764,27 €      
18 NSM 2007 NMO-63/2007 MUDr. Révayová Ivana Dodanie tovaru 1.3.2007 1.3.2007 8.3.2007 1 659,70 €      
19 NSM 2007 NMO-102/2007 ND Stav Stroj zimná údržba ciest, parkovísk a zjazdných chodníkov v areáli NMO 15.11.2007 15.11.2007 30.4.2008 219,23 €      
20 NSM 2007 07/03/39-GM1 Pyroteam Group vykonávanie ochrany pred požiarmi 30.3.2007 30.3.2007 31.11.2008 5 763,87 €      
21 NSM 2007 NMO-65/2007 Sportmed uzatvorenie kúpnej zmluvy 12.2.2007 12.2.2007 26.2.2007 3 922,53 €      
22 NSM 2007 NMO-97/2007 X-Pider zabezpečenie prevádzky a chodu odd. informačných technologií NMO 1.7.2007 1.7.2007 31.7.2007 2 655,51 €      
23 NSM 2008 17/2008 Ing. Ondrej Boržík Zmluva o auditorskej činnosti - ročná závierka 09 05 2008 09 05 2008 31.12.2008 9 480,00 €      
24 NSM 2008 SK0301/08 3ec_nsf Zmluva o recertifikácii 09 05 2008 09 05 2008 31.12.2008 3 476,07 €      
25 NSM 2008 ST200825 Stappro Slovensko zmluva na dodávku služieb na dodávku a implementáciu služieb stapro 16 07 2008 16 07 2008 30 10 2009 236 868,78 €      
26 NSM 2008 SK0301/08 3EC-NSF International vykonanie recertifikačného auditu a dozorných auditov 9.5.2008 9.5.2008 31.12.2008 3 318,06 €      
27 NSM 2008 ST2008-25 Stapro Slovensko tvorba a implementácia MIS 16.7.2008 16.7.2008 30.10.2009 6 636,13 €      
28 NSM 2009 Fhm Ing. Ondrej Boržík Zmluva o auditorskej činnosti 04 03 2009 04 03 2009 30 06 2009 10 543,40 €      
29 NSM 2009 57/2009 Ing. Ondrej Boržík Zmluva o auditorskej činnosti 29 06 2009 29 06 2009 31 03 2010 10 543,40 €      
30 NSM 2009 32/2009 Ing. Ondrej Boržík Zmluva o auditorskej činnosti 11.2.2009 11.2.2009 30 06 2010 9 520,00 €      
31 NSM 2009 /2009/V.F Argenta + Homolova Zmluva o zabezpečení zneškodnienia nebezpečného odpadu 23 01 2009 23 01 2009 31 12 2009 41,40 €      
32 NSM 2009 /2009/U,F Argenta + Homolova Kúpa nebezpečného odpadu 23 01 2009 23 01 2009 31 12 2009        
33 NSM 2009 bez čísla Bernáthová zmluva o poskytovani právnej pomoci 5.1.2009 5.1.2009 31.12.2009 8 682,48 €      
34 NSM 2009 NSM-112-43/2009 casa zmluva o dodaní služby vykonanie overenia dodavatelskych vztahov 31 07 2009 31 07 2009 30 09 2009 2380,00      
35 NSM 2009 NSM-112/44/2009 casa zmluva o dodaní poradenských služieb 26 07 2009 26 07 2009 31 12 2009 790, 16.€      
36 NSM 2009 NSM-112/47/2009 Cindel Zmluva o dielo / zhotovení stavby 30 09 2009 30 09 2009 31 12 2011 28 179,80 €      
37 NSM 2009 NMO Colliers International Zmluva o Sprostredkovaní a por. Činnosti 30 06 2009 30 06 2009 31.12.2009 32 011,00 €      
38 NSM 2009 NSM-112-45/2009 Emil Bartalsky BOZP 10 06 2009 10 06 2009 31 01 2010 2 300,00 €      
39 NSM 2006 92/015 Servis výťahov - Etok zmluva o odbornom vykonaní servisných služieb 15 05 2006 15.05.06 07 09 2009 31 469,58 €      
40 NSM 2009 bez čísla hmdoc zmluva o poskytovani služieb /neodkladna zdra. Starostlivost 02 01 2009 02 01 2009 31 12 2009 558,00 €      
41 NSM 2009 NSM-71221000-3/2009 HMP ECOTeam Odstránenie stavby zmluva o dielo 09 11 2009 09 11 2009 21 03 2010 1 000 486,52 €      
42 NSM 2009 NSM-112/49/2009 Ing. Arch. Juraj Mojžiš Zmluva o vypracovaní projektovej dokumentácie 12 05 2009 12.5.2009 08 06 2009 35 509,60 €      
43 NSM 2009 NSM-112-48/2009 Lidz Zmluva o výkone stavebného dozoru 10 11 2009 10 11 2009 31 03 2010 30 130,80 €      
44 NSM 2009 NMO 50/2009 Peller Ladislav Zmluva o výmene prasknuteho kanalizačneho potrubia 20 04 2009 14 04 2009 17 09 2009 137 742,50 €      
45 NSM 2009 NSM-112-51/2009 Poštová banka Zmluva o termínovanom vklade 23.9.2009 23.9.2009 23.9.2009 0,00 €      
46 NSM 2009 NSM-112-52/2009 Poštová banka Zmluva o termínovanom vklade 23.9.2009 23.9.2009 23.9.2009 0,00 €      
47 NSM 2009 54/2009/SKL Technické služby Stupava likvidácia odpadu na skládke odpadov Stupava 9.2.2009 9.2.2009 31.12.2010 1 644,17 €   podla cenníka  
48 NSM 2003 SK-450372 Bureau veritas zmluva o vykoaní počiatočného certifikačného auditu 30 10 2003 23 09 2003 30 10 2006 521,42 €      
49 NSM 2009 NSM -112-50/2009 Michal Mikóczi BOZP zmluva o zabezpečení odborných prác v oblasti bezpečnosti práce 04 09 2009 04 09 2009 31 01 2010 4 664,80 €      
50 NSM 2006 591/2006 Úrad pre dohlad nad zdravotnou starostlivosťou chladenie nŕtvych tiel 11 06 2006 11.06.2006 30 04 2010 148,44 €      
51 NSM 2006 100/109/2006 Úrad pre dohlad nad zdravotnou starostlivosťou prehliadky mŕtvych 14 11 2006 14.11.2006   0,00 €      
52 NSM 2006 3107000614 UNIQA poistenie majetok & effect 16 02 2006 16.02.2006 16 02 2010 685,90 €      
53 NSM 2006 3107000614 UNIQA živelné nebezpečia 16 02 2006 16.02.2006 16 02 2010 375,40 €      
54 NSM 2006 3107000614 UNIQA voda z vodovodných zariadení 16 02 2006 16.02.2006 16 02 2010 375,40 €      
55 NSM 2006 3107000614 UNIQA požiarne nebezpečia 16 02 2006 16.02.2006 16 02 2010 685,90 €      
56 NSM 2006 92 015 Servis výťahov - Etok zmluva o odbornom vykonaní servisných služieb 15 05 2006 15.05.06 07 09 2009 31 469,58 €   cena stanovená na každý výťah samostatne podľa druhu a veľkosti výťahu  
57 NSM 2007 NMO-84/2007 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou BA sterilizácia zdravotných pomôcok 01 02 2007 08 02 2007 31.12.2007 5 971,48 €