Veľkosť textu
Search

Kód zmluvy Predmet zmluvy Dátum podpisu Zmluva PDF
NSM Správa a obsluha tepelno-technických zariadení 16.12.2010 51dfc8c74d0af-DALKIA.pdf
NSM Kúpa automobilu 18.12.2010 51dfced40ea3f-DECI 2.pdf
NSM Kúpa automobilu 08.12.2010 51dff36e39166-DECI.pdf
NSM Fakturácia platieb za vodné a stočné 22.11.2010 51dff49be2708-Dodatok_1_KR_PZ_KE.pdf
T_NSM_D Poskytovanie zdravotnej služby 28.10.2009 51fa2d8a3ca5a-Euro-Buildin -dodatok č.1.pdf
T_NSM_ZM Poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti 01.06.2010 51fa3508f4224-HEBSED, s.r.o_zmluva o ústavnej starostlivosti.pdf
T_NSM_ZM zapožičanie prístroja 03.11.2010 51fa5a4f108f1-Medservis_zmluva o výpožičke.pdf
T_NSM_ZM 6 kusov autoklavov pre stomatologické ambulancie 28.10.2010 51fb79e03d544-T_NSM_ZM_112_6_2010 FANG-DENT.pdf
T_NSM_ZM poskytovanie nevyhnutnej a neodkladnej zdravotnej starostlivosti 28.12.2010 51fb7bcaacd13-T_NSM_ZM_23_16_2010_HM Doc s.r.o_.pdf
T_NSM_ZM Kúpa automobilu/vrátene príslušenstva/ 29.11.2010 51fb80e55b057-T_NSM_ZM_112_7_2010KOSTREJ.pdf
T_NSM_D Zabezpečenie prania prádla 03.12.2010 51fb854032a65-T_NSM_D_1_LVN_KE.pdf
T_NSM_ZM Poskytovanie nevyhnutnej a neodkladnej zdravotnej starostlivosti 16.12.2010 51fb87d56e2a3-T_NSM_ZM_23_18_2010Neštátne zdravotnícke zariadenie_zmluva o poskytovaní služieb_3.pdf
T_NSM_ZM poskytovanie nevyhnutnej a neodkladnej zdravotnej starostlivosti 17.12.2010 51fb897a7b2a9-T_NSM_ZM_23_20_2010Neštátne zdravotnícke zariadenie_zmluva o poskytovaní služieb_1.pdf
T_NSM_ZM Poskytovanie nevyhnutnej a neodkladnej zdravotnej starostlivosti 13.12.2010 51fb8cda4781b-T_NSM_ZM_23_19_2010 Neštátne zdravotnícke zariadenie_zmluva o poskytovaní služieb_2.pdf
T_NSM_ZM Nájom vysielacieho času na LCD monitoroch 17.12.2010 51ff5b74769bb-T_NSM_ZM_4_255_2010_QEX_nájomná zmluva.pdf
T_NSM_D Nájom lekárskeho prístroja Cobas e 411 disc 03.11.2010 51ff7474dfe4d-T_NSM_D_1_Roche Slovensko, s.r.o_dodatok k zmluve o nájme_1.pdf
T_NSM_D Nájom lekárskeho prístroja Cobas b 221 /OMNI S4/ 03.11.2010 51ff82d3d3294-T_NSM_D_Roche Slovensko, s.r.o_dodatok k zmluve_2.pdf
T_NSM_ZM SAHARA III basic Model/v.č.97.8710.500/ 04.10.2010 5200b75041a40-T_NSM_ZM_20100921__Sarstedt spol. s.r.o_zmluva o zapožičaní.pdf
T_NSM_D Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby 12.11.2010 5200ca088e7c5-T_NSM_D_ 1_2010_Úrad vlády SR_.pdf
T_NSM_ZM Behring Nephelometer BN ProSpec 21.01.2010 5201dd6cb5d4a-T_NSM_ZM_112_8_2010Siemens Healthcare Diagnostics_zmluva o výpožičke.pdf
Strana 1 z 2