Veľkosť textu
 • Kód zmluvy: NSM
 • Rok zmluvy: 2010
 • Číslo zmluvy: dodatok č. 1 k zmluve č.KRP-5-20/EO-2009
 • Dodávateľ / Odberateľ: KR PZ v Košiciach
 • IČO dodávateľa / odberateľa: 00735868
 • Predmet zmluvy: Fakturácia platieb za vodné a stočné
 • Dátum platnosti: 22.11.2010
 • Dátum podpisu: 22.11.2010
 • Dátum platnosti do: -
 • Suma: -
 • Poznámka:
 • PDF príloha: 51dff49be2708-Dodatok_1_KR_PZ_KE.pdf