Veľkosť textu

Laboratória

Nemocnica svätého Michala, a.s. Satinského 1, 811 08 Bratislava                                                                               Oddelenie klinickej biochémie a hematológie

Telefonický kontakt 0915 732 570

Odberové centrum:                02/ 3261 2163 (prevádzka: pondelok - piatok  6.30 - 10.30 hod)
Laboratórium biochémia:       02/ 3261 2157 (nepretržitá prevádzka)
Laboratórium hematológia:    02/ 3261 2158 (nepretržitá prevádzka)
Krvná banka:                          02/ 3261 2145 (nepretržitá prevádzka)

Oddelenie klinickej biochémie a hematológie (OKBH) je konsolidované pracovisko poskytujúce služby v obore klinickej biochémie a hematológie a transfuziológie. Je zamerané na poskytovanie laboratórnej diagnostiky podľa koncepcie jednotlivých odborov na základe zmluvy so zdravotnými poisťovňami, pre klientov na základe zmluvných objednávok a pre klientov samoplatiteľov. Súčasťou OKBH je odberové centrum, ktoré zabezpečuje odbery ambulantným pacientom.  

OKBH je pracoviskom s jednozmennou prevádzkou a zabezpečenými pohotovostnými službami, urgentné vyšetrenia sú dostupné 24 hodín denne. Oddelenie zabezpečuje vyšetrenia biologického materiálu pre ambulantných a hospitalizovaných pacientov. 

Oddelenie je umiestnené v budove Nemocnice na 2 podlaží. Je zamerané na poskytovanie diagnosticko – liečebnej starostlivosti podľa konceptu odboru na základe zmluvy so zdravotnými poisťovňami, pre klientov na základe  iných zmluvných objednávok a pre klientov samoplatiteľov na základe vlastnej požiadavky, resp. objednávky.

Oddelenie je členené na úseky: 

 • odberové centrum
 • laboratórium klinickej biochémie a hematológie
 • krvnú banku

Rozsah poskytovaných výkonov na OKBH:

V laboratóriu klinickej biochémie sa vykonávajú základné, špeciálne biochemické, imunochemické a serologické parametre.

V hematologickom laboratóriu sa vykonávajú hematologické a hemostazeologické vyšetrenia.

Odberové cenrum OKBH vykonáva odbery biologického materiálu pre odborné ambulancie nemocnice.

Úsek krvnej banky poskytuje imunohematologické vyšetrenia, zabezpečuje transfúzne prípravky za účelom substitučnej hemoterapie pacientov. Prevádzka pracoviska je v súlade s koncepciou odboru hematológie a transfuziológie. Poskytuje hematologické a transfuziologické konziliárne služby.

Laboratóriá sú vybavené modernými plnoautomatizovanými analyzátormi. Oddelenie je zapojené do externej kontroly kvality RIQAS a SEEK. 

Na úseku klinickej biochémie sa realizujú vyšetrenia:

 • metabolizmus glukózy: Glu, HbA1c, glykemický profil, o-GIT
 • elektrolyty: Na, K, Cl, 
 • acidobázická rovnováha
 • laktát
 • metabolizmus železa: Fe, VKFe, transferín, sTfR, feritín
 • stopové prvky: Cu, Mg, P, Ca, ionizované Ca
 • enzýmy: ALP, ALT, AST, GMT, AMS, pAMS, CK, LDH,CHE, lipáza
 • metabolity dusíka: urea, kreatinín, KM
 • metabolizmus lipidov: CHOL, TAG, HDL, LDL
 • žlčové farbivá: bilirubín celkový a priamy
 • sérové proteíny: celkové bielkoviny, albumín
 • špecifické proteíny a markery zápalu: CRP, IgG, IgA, IgM, IgE, C3, C4, ceruroplazmín, ASLO, RF, IL-6, PCT, presepsín, haptoglobín
 • fertilné hormóny: HCG, testosterón
 • tyroidálne hormóny: TSH, T4, fT3, fT4, anti-TSH, anti-TPO, anti-TG
 • iné hormóny: kortizol, ACTH, inzulín, C-peptid
 • kardiomarkery: troponín T, myoglobín, pro-BNP, homocysteín
 • kostné markery: PTH, Beta-CTx, osteokalcín
 • onkomarkery: PSA, fPSA
 • vitamíny: vitamín B12, vitamín D, foláty
 • liečivá: digoxín
 • predoperačné serologické vyšetrenia: RPR, Syfilis, HBsAg, HCV, HIV
 • markery hepatitídy: HAV, HBc, HBe, HBeAg, HBs

Vyšetrenie moču a stolice 

 • kvalitatívne vyšetrenie moču: moč chemicky + moč sediment  
 • kvantitatívne (zbieraný moč 12h, 24h):                                                                                                             Na, K, Cl, Ca, P, Mg, Cu, glukóza, urea, kreatinín, KM, KVP, albumín v moči, porfyríny, Addisov sediment, clearence kreatíninu
 • vyšetrenie stolice: na OK, Hb - kvantitatívne, H. pylori, Kalprotektín      

Na úseku hematológie sa realizujú vyšetrenia:                                                                                   Hematologické vyšetrenia 

 • vyšetrenie sedimentácie krviniek
 • krvný obraz a 5 populačný diferenciálny rozpočet leukocytov
 • vyšetrenie RTC
 • diferenciálny rozpočet leukocytov mikroskopicky
 • morfológia erytrocytov

Hemokoagulačné vyšetrenia                                                                                                                                                                                           PT, TT, APTT, AT III, Fbg, D-Dimér                                                                                                                                                                            Na úseku krvnej banky sa realizujú:

 • základné imunohematologické vyšetrenia: vyšetrenie krvnej skuúiny v ABO a Rh systéme, skríning antierytrocytových protilátok a PAT
 • skúšky kompatibility
 • hemoterapia

Zamestnanci oddelenia

 Vedúci oddelenia: RNDr. Jana Lučeničová

                              Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

                              02/3261 2162

Lekári oddelenia: 

                      Doc. MUDr. Viera Fábryová, CSc., mim.prof.

                      hematológ - transfuziológ            

                      Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

                      02/3261 2026

                      MUDr. Zuzana Kobzová

                      hematológ - transfuziológ            

                      Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.k

                      02/3261 2159

                      MUDr. Peter Božek, CSc.

                      klinický biochemik

                      Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

                      02/3261 2159

Vedúca laborantka:     RNDr. Zuzana Holopová Brodanská

                                   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.as.sk

                                   02/3261 2161                               

Dohľad nad kvalitou:   Bc. Helena Zelisková

                                   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.s.sk

                                   02/3261 2161