Veľkosť textu

Manažment

 Predstavenstvo        Dozorná rada
doc. MUDr. Branislav Delej, MPH, PhD. – predseda predstavenstva
Ing. Milan Kyrinovič – člen predstavenstva        
Ing. Radovan Majerský, PhD. – člen predstavenstva 

 
PhDr. Mgr. Matúš Machan - predseda dozornej rady 
Ing. Miroslav Wieger - člen dozornej rady
Mgr. Ján Lazar - člen dozornej rady   
PhDr. Lenka Barteková - člen dozornej rady
PhDr. Katarína Lengyelová - člen dozornej rady

 


Výkonné vedenie

Generálny riaditeľ

doc. MUDr. Branislav Delej, MPH, PhD. 

 

Námestníci generálneho riaditeľa


Úsek liečebno-preventívnej starostlivosti

MUDr. Alžbeta Roháčková, MPH - zástupca generálneho riaditeľa - námestník pre LPS - internistické disciplíny


Úsek ošetrovateľskej starostlivosti

PhDr. Mária Idešicová, MPH - námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť
 

Úsek špecifickej zdravotnej starostlivosti a krízového manažmentu

PhDr. Beáta Markotánová, MPH, MHA - námestník pre špecifickú zdravotnú starostlivosť a krízový manažment


Úsek pre ekonomiku a poisťovne 

Ing. Martin Husár - námestník úseku pre ekonomiku a poisťovne 


Technický úsek

Martin Kucharovic, MBA - námestník technického úseku

Vedúca organizačno-právneho odboru:

JUDr. Tatiana Madajová