Veľkosť textu

Manažment

Predstavenstvo                                                                                                                Dozorná rada

MUDr. Marian Križko, PhD., MPH, MHA – predseda predstavenstva                                    Ing. Ondrej Varačka - predseda dozornej rady
MUDr. Juraj Galovič, PhD., MHA – člen predstavenstva                                                        JUDr. Lubica Chlebová - člen dozornej rady
Ing. Radovan Majerský, PhD. – člen predstavenstva                                                             JUDr. Dušana Višňovská - člen dozornej rady                                                                                                                                                                                                                                PhDr. Lenka Barteková - člen dozornej rady
                                                                                                                                                PhDr. Katarína Lengyelová - člen dozornej rady

Výkonné vedenie

Generálny riaditeľ

MUDr. Marian Križko, PhD., MPH, MHA

 

Námestníci generálneho riaditeľa


Úsek liečebno-preventívnej starostlivosti

MUDr. Juraj Galovič, PhD., MHA - zástupca generálneho riaditeľa - námestník pre LPS - chirurgické disciplíny

MUDr. Alžbeta Roháčková, MPH - zástupca generálneho riaditeľa - námestník pre LPS - internistické disciplíny


Úsek ošetrovateľskej starostlivosti

PhDr. Mária Idešicová, MPH - námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť

 


Úsek špecifickej zdravotnej starostlivosti a krízového manažmentu

PhDr. Beáta Markotánová, MPH, MHA - námestník pre špecifickú zdravotnú starostlivosť a krízový manažment


Ekonomický úsek

Ing. Pavol Stračiak, MHA - námestník ekonomického úseku

 


Technický úsek

Martin Kucharovic, MBA - námestník technického úseku

 

 

Organizačno - právny odbor

Ing. Katarína Repčeková, MPH - vedúca odboru