Veľkosť textu

MUDr. Katarína Helienková - oznam o zrušení ambulancie

Vážení pacienti,


v súčinnosti s ukončením pracovného pomeru všeobecného lekára, MUDr. Kataríny Helienkovej v Univerzitnej nemocnici – Nemocnici svätého Michala, a. s. (UN - NsM, a.s.) k 31.08.2022 vás informujeme, že z dôvodu prekročenia únosného pracovného zaťaženia, nemocnica nie je schopná ďalej poskytovať zdravotnú starostlivosť pacientom predmetnej ambulancie. Vzhľadom na uvedené s poukazom na ustanovenie § 12 ods. (2) písm. a) zákona číslo 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spoločnosť UN – NsM, a. s. ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti odstupuje od dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti, ktorú pacienti ambulancie s UN – NsM, a. s. uzavreli.
Poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ku ktorému podľa Bratislavským samosprávnym krajom určeného zdravotného obvodu patríte a ktorý Vám nemôže v zmysle zákona odmietnuť poskytovanie zdravotnej starostlivosti, nájdete na stránke www.e-vuc.sk.
Touto cestou Vám zároveň oznamujeme, že žiadosť o odovzdanie zdravotnej dokumentácie je oprávnený zaslať iba nový poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorému ju doručíme do siedmich kalendárnych dní od vyžiadania. Zdravotnú dokumentáciu nie je možné v zmysle zákona odovzdať priamo Vám ako pacientovi.
V prípade, ak ste osobou, ktorej určil poskytovateľa zdravotnej starostlivosti služobný úrad, prípadne služobný orgán, toto odstúpenie sa na Vás nevzťahuje.

Ďakujeme za prejavenú dôveru
UN - NsM, a.s.

Nové Centrum Špecializovanej Zdravotnej Starostlivosti

 

OTVORILI SME CENTRUM ŠPECIALIZOVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI.
SLÚŽIŤ BUDE PRIORITNE SILOVÝM ZLOŽKÁM

 


Nové Centrum špecializovanej zdravotnej starostlivosti bude poskytovať špecializovanú zdravotnú starostlivosť policajtom a vojakom na mieru požiadaviek silových zložiek. V rámci štruktúr nemocnice tak bude poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti „pod jednou strechou“. Vytvorením Centra bude aj starostlivosť pre civilných pacientov kvalitnejšia, transparentnejšia a efektívnejšia.

Istá časť špecializovaných ambulancií mimo „Centra“ sa odbremení od rezortných pacientov. Univerzitná nemocnica – Nemocnica sv. Michala, a. s. zrekonštruovala v budove dve poschodia, ktoré sa využívali na účel nájmu priestorov a vytvorila nové špecializované ambulancie. Priestory budovy sa reprofilizovali na „Centrum“ (Poliklinika), ktoré bude výhradne miestom ambulantnej zdravotnej činnosti. Odborné ambulancie budú fungovať denne podľa ordinačných hodín.

Centrum sme slávnostne otvorili 4. apríla 2022 v jeho nových priestoroch, a to za priamej účasti ministra vnútra Romana Mikulca, ministra obrany Jaroslava Naďa, ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského a generálneho riaditeľa Branislava Deleja.

Pacienti (príslušníci policajného zboru, ozbrojených síl a silových zložiek) sa môžu objednať na vyšetrenie na recepcii Centra, tel.: 02/3261 1029, 1022, 1025. 

 

Návštevy pacientov

V dôsledku zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 a v záujme bezpečnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti, nemocnica opakovane pristúpila k zákazu návštev pacientov na všetkých lôžkových oddeleniach oboch pracovísk  (Bratislava, Košice).

Zároveň naďalej platí v zmysle vyhlášky ÚVZ SR č. 35/2022 V.v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia, povinnosť riadneho prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) v priestoroch zdravotníckeho zariadenia, a to použitím respirátora (FFP2, KN95, alebo N95).

Ďakujeme za ústretovosť v dodržiavaní nariadení.

UN – NsM, a. s.

Aktuálne opatrenia

Milí pacienti,

informujeme vás, že od 16.02.2022 sú otvorené všetky vchody do nemocnice pracoviska Bratislava a to vrátane vstupu od ulice Lazaretská.
 
Vedenie UN-NsM, a.s.

 

Vážení pacienti,

vzhľadom k zhoršenej epidemiologickej situácii pristupuje UN – NsM, a.s. ku zvýšenej kontrole prichádzajúcich pacientov do priestorov nemocnice zriadením vstupnej triáže, možnosťou realizácie Ag testov u pacientov pred poskytovaním ambulantnej zdravotnej starostlivosti v UN-NsM, a.s. v prípade ak:

  • nemajú podanú vakcínu proti ochoreniu COVID – 19,
  • neprekonali posledných 180 dní ochorenie COVID – 19,
  • nemajú aktuálny test (Ag test, RT-PCR test)

Testy sa realizujú počas pracovných dní:

  • od 7:00 do 11:00 hod. v izolačnej miestnosti vo vestibule UN-NsM, a.s.,
  • od 11:00 do 14:00 hod. v Odberovom centre (Oddelenie klinickej biochémie a hemtológie).

Na výmennom lístku bude mať pacient výsledok testu, ktorý bude slúžiť výhradne pre účely predmetného vyšetrenia.
Ag testy s QR kódom sa pre účely poskytovania zdravotnej starostlivosti nevydávajú.

Za ústretovosť v dodržiavaní opatrení ďakujeme

Vedenie UN-NsM, a.s.