Veľkosť textu

Chirurgické oddelenie

Satinského 1, 811 08 Bratislava

Tel. kontakt: 02/3261 - 4053 - lôžkové oddelenie

Tel. kontakt: 02/3261 - 2045, 2046, 2044, 2047 - chirurgické ambulancie

Primár oddelenia: MUDr. Podmanický Dušan
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Tel. kontakt: 02/3261 - 4123

Zástupca primára : MUDr. Vladimír Štefanov
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Tel. kontakt: 02/3261 - 4008

Vedúca sestra: Mgr. Sabina Majzúnová
e-mail: sTáto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Tel. kontakt: 02/3261 - 4055

Manažérka dennej zmeny: Mgr. Anna Linková
e-mail: anna.linkova@nsmas.sk
Tel. kontakt: 02/3261 - 4055


Vážení pacienti a klienti chirurgického oddelenia, v prípade akýchkoľvek otázok ohľadne chirurgických problémov,
otázok na výkon/zákrok ako aj otázok ohľadom objednávania sa na operáciu sa môžete obrátiť na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..
Naši lekári vám radi odpovedia. 

 


Personál chirurgicko-urologického  oddelenia:

Lekári chirurgovia:

 

 • MUDr. Mach Miloš                
  e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  Tel. kontakt: 02/3261 - 4064

 • MUDr. Petro Milan             
  e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  Tel. kontakt: 02/3261 - 4064

 • MUDr. Mihaleová Lucia      
  e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  Tel. kontakt: 02/3261 - 4067

 • MUDr. Balog Dominik      
  e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  Tel. kontakt: 02/3261 - 4064

 • MUDr. Vladimír Bak, PhD.
  e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  Tel. kontakt: 02/3261 - 4064

 • MUDr. Adrián Horný, MPH
  e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  Tel. kontakt: 02/3261 - 4064

 • MUDr. Gabriela Blanařová
  e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  Tel. kontakt: 02/3261 - 4064

 • MUDr. Jozef Firment
  e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  Tel. kontakt: 02/3261 - 4064


Sestry: Blahová Jana , Kuceková Katarína , Matejdesová Silvia, Lelovicsová Helena, Pažitná Peggy Margita, Bc. Denisa Slimáková, Mgr. Katarína Krkošeková, Mgr. Jarmila Gorelková, Alžbeta Ondrejková, Renáta Rovenská, Mgr. Tatiana Vargová, Viera Esnaultová

Štruktúra oddelenia:

JIS chirurgického oddelenia

v priestoroch OAIM 

Lôžková časť

je umiestnená na 3. poschodí v novej nemocničnej budove na Satinského 1.  V budove je zabezpečený bezbariérový prístup. Na oddelení sú k dispozícii 3 posteľové izby, ako aj 3 VIP (nadštandardné) izby – 1 posteľové (20 € /deň). Rezervácia VIP izieb je možná na základe písomnej žiadosti, je však nezáväzná v závislosti od aktuálnych prevádzkových možností oddelenia. Všetky izby sú vybavené samostatným sociálnym zázemím, LED TV, klimatizáciou. V priestoroch oddelenia je dostupné  WIFI pripojenie.

Chirurgické ambulancie

I. a II.- sa nachádzajú na 1. poschodí v novej budove nemocnice na Satinského 1, č. dv. 2044 a 2047. Každá ambulancia má svoju samostatnú prípravovňu.
Informácie o pacientoch a klientoch, ich liečbe, o laboratórnych, rádiodiagnostických a konziliárnych vyšetreniach sú na základe ich súhlasu uchovávané v nemocničnom informačnom systéme, ktorý umožňuje kontinuálne sledovanie registrovaných vyšetrení v priebehu celého diagnostického procesu, následnej liečby a kontrolných vyšetrení. Oddelenie je umiestnené  v blízkosti operačných sál, ktoré sa nachádzajú na 2. poschodí a sú vybavené najmodernejšou zdravotníckou technikou s vysokým hygienickým štandardom.

Všetci    lekári majú atestáciu z odboru všeobecná chirurgia, sústavne sa vzdelávajú na tuzemských a zahraničných školeniach a stážach, zúčastňujú sa na odborných seminároch a konferenciách, vlastnia certifikáty na vysoko špecializované chirurgické zákroky. Chirurgické oddelenie realizuje širokú paletu klasických a laparoskopických operácií v rámci všeobecnej chirurgie. Chirurgické oddelenie poskytuje odbornú a špecializovanú chirurgickú starostlivosť  poistencom všetkých zdravotných a komerčných poisťovní, samoplatcom, ako i zahraničným pacientom.

Medzi štandardné operácie na oddelení patria operácie žlčníka, žlčových ciest, pankreasu, operácie žalúdka, tenkého a hrubého čreva pre choroby benígne a malígne, operácie konečníka pre nádory, hemoroidy a iné, operácie štítnej žľazy, operácie žíl dolných končatín. Oddelenie okrem klasickej chirurgie rozvíja i  techniku miniinvazívnej laparoskopickej chirurgie.
Laparoskopicky sa riešia prevažne operácie žlčníka, slepého čreva, hernií. Vykonávajú sa aj  diagnostické laparoskopie, prerušovanie zrastov v dutine brušnej, odbery vzoriek na histologické vyšetrenie atď. Na tieto operácie používame techniku na špičkovej úrovni vrátane tzv. harmonického skalpela.