Veľkosť textu

Satinského 1, 811 08, Bratislava

Gynekologické oddelenie poskytuje komplexnú liečebno-preventívnu starostlivosť podľa koncepcie odboru gynekológie a pôrodníctva a jednodňovú zdravotnú starostlivosť v odbore gynekológia a pôrodníctvo so zameraním na miniinvazívne operačné postupy.

Tel. kontakt: 02/ 3261 - 4053 - lôžkové oddelenie

Primár oddelenia: MUDr. Peter Blaško
e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Tel. kontakt: 02/ 3261 - 2226, 2227

Vedúca sestra: Mgr. Sabina Majzúnová
e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Manažérka dennej zmeny: Mgr. Anna Linková
Tel. kontakt: 02/3261 - 4055


Personál gynekologického oddelenia:

Lekári:

 • MUDr. Hronec  Miloslav, CSc.  -  Tel. kontakt: 02/3261 - 3211
 • MUDr. Andrej Havalda, PhD.  -  Tel. kontakt: 02/3261 - 3211

Sestry:  

 • Jana Blahová
 • Katarína Kuceková
 • Silvia Matejdesová
 • Helena Lelovicsová
 • Margita Peggy Pažitná
 • Bc. Denisa Slimáková
 • Mgr. Jarmila Gorelková
 • Alžbeta Ondrejková
 • Renáta Rovenská
 • Mgr. Tatiana Vargová
 • Zdenka Koišová
 • bc. Slávka Meszárošová
 • Mgr. Dominika Petrášová
 • Bc. Kristína Lišková
 • Gabriela Plavčková
 • Tatiana Hudíková 

Štruktúra gynekologického oddelenia:

Lôžková časť:
je umiestnená na 3. poschodí v novej nemocničnej budove na Satinského ul. č. 1.  
V budove je zabezpečený bezbariérový prístup. Na oddelení sú k dispozícii 3 posteľové izby, ako aj 3 VIP (nadštandardné) izby – 1 posteľové (20 € /deň). Rezervácia VIP izieb je možná na základe písomnej žiadosti, je však nezáväzná v závislosti od aktuálnych prevádzkových možností oddelenia. Všetky izby sú vybavené samostatným sociálnym zázemím, LED TV, klimatizáciou.V priestoroch oddelenia je dostupné  WIFI pripojenie.
Informácie o pacientoch a klientoch, ich liečbe, o laboratórnych, rádiodiagnostických a konziliárnych vyšetreniach sú na základe ich súhlasu uchovávané v nemocničnom informačnom systéme, ktorý umožňuje kontinuálne sledovanie registrovaných vyšetrení v priebehu celého diagnostického procesu, následnej liečby a kontrolných vyšetrení.
Oddelenie je v priamom susedstve s operačnými sálami s moderným technickým vybavením a vysokým hygienickým štandardom.

Všetci odborní lekári oddelenia sú plne kvalifikovaní z odboru gynekológia a pôrodníctvo, sústavne sa vzdelávajú na tuzemských a zahraničných školeniach a stážach, zúčastňujú sa na odborných seminároch a konferenciách, vlastnia certifikáty na vysoko špecializované činnosti a gynekologické  zákroky. Gynekologické oddelenie realizuje širokú paletu klasických a laparoskopických operácií v rámci gynekológie. Gynekologické oddelenie poskytuje odbornú špecializovanú gynekologickú starostlivosť poistencom všetkých zdravotných poisťovní, samoplatcom ako i zahraničným pacientom. 

Štandardne vykonávané operácie na gynekologickom oddelení:

 • abdominálna hysterektómia
 • vaginálna hysterektómia
 • LAVH
 • operácia vaječníkov a vajíčkovodov
 • laparoskopické operácie
 • vaginálne operácie - pošvové plastiky
 • konizácia cervixu
 • plastika pošvy
 • dilatácia a kyretáž
 • hysteroskopia - diagnostická, operačná
 • resekcia vaginálneho septa
 • ablácia polypu
 • operácia pošvy a vulvy 

JAS - jednodňová ambulantná starostlivosť (JAS)

Realizujeme liečebno-diagnostické výkony formou jednodňovej ambulantnej starostlivosti, výkony si nevyžadujú hospitalizáciu na lôžkovom oddelení. Pacient absolvuje zákrok a ešte v daný deň odchádza domov. Jednodňová starostlivosť , "One day surgery", je vo vyspelých krajinách dlhodobo zaužívaná , jej základným princípom je, že pooperačná hospitalizácia si nevyžaduje viac ako 24 hodín.


Výkony gynekologickej JAS

 • dilatácia a kyretáž
 • konizácia cervixu
 • excízia vulvy
 • operácia cýst glandulae vestibularis
 • uretrálna suspenzia so suburetrálnou páskou na liečbu stresovej inkontinencie : TVT, TOT, 
 • prerušenie tehotnosti na žiadosť pacientky (hradí pacientka v plnej výške)
 • prerušenie tehotnosti zo zdravotných dôvodov
 • hysteroskopia diagnostická a operačná
 • laparoskopia diagnostická + chromopertubácia - vyšetrenie priechodnosti vajíčkovodov
 • laparoskopická adheziolýza - rozrušenie zrastov
 • laparoskopická sterilizácia  (hradí pacientka v plnej výške)
 • pošvové plastiky event. aj s implantátmi

Ambulantná časť

V ambulantnej časti sa poskytuje základná aj špecializovaná gynekologicko-pôrodnícka starostlivosť v troch ambulanciách primárneho kontaktu .

Ambulantná starostlivosť :

 • primárna starostlivosť - preventívne gynekologické vyšetrenie
 • sekundárna špecializovaná starostlivosť
 • kolposkopia
 • onkocytologické vyšetrenie, vrátane LBC
 • HPV typizácia
 • biologické kultivačné vyšetrenia
 • prenatálna starostlivosť - poradňa pre tehotné
 • ultrazvukové vyšetrenia abdominálnym a vaginálnym prístupom
 • screening vrodených vývojových chýb a genetických ochorení (biochemický, ultrazvukový, intergrovaný, TRISOMY test)
 • ultrazvukové vyšetrenie plodu, USG skríning v I. II. a III. trimestri
 • poradňa pre plánované rodičovstvo - antikoncepčná poradňa
 • starostlivosť o sterilné partnerstva a manželstvá
 • starostlivosť o ženy s klimakterickými problémami
 • osteodenzitometrické vyšetrenie
 • mamografické vyšetrenie
 • sonografické vyšetrenie prsníkov