Veľkosť textu

Neurologické oddelenie, NSM, a.s.

Satinského 1, 811 08 Bratislava

Kontakt:

  • 02/3261 - 5052 neurologické oddelenie

Primár oddelenia: MUDr. František Jurčaga, MPH

Zástupca primára oddelenia: MUDr. Sosková Miriam

Lekári neurolog. odelenia : MUDr. Mária Reisová, MUDr.František Kossuth, MUDr.Ľupták Róbert, MUDr. Daša Marecová, MUDr. Miriam Sosková, MUDr. Peter Kosoň, PhD
Lekári neurolog. ambulancie:  MUDr. Sylvia Sarkányová - Baloghová, MUDr.Beata Váhová, MUDr. Šáffová Patrícia, MUDr. Volaříková Viera ,PhD

Vedúca sestra neurologického oddelenia: Mgr. Adriana Juhásová

Manažerka dennej smeny neurolog. oddelenia: Bc. Ľudmila Jánošová

Sestry neurologického oddelenia: Dana Žalcová, Ľudmila Žišková, Mgr. Andrea Hlubocká, Miroslava Slimáková, Viera Kostyalová, Jana Bútorová, Darina Krúpiková, Luterán Nikoleta, Krčová Daniela, Vrablecová Katarína

Sestry neurologickej ambulancie: Katarína Balažovičová

Sestry elektrofyziologického laboratória: Ivana Foldesová, Jana Kolbenhayerová


Neurologické oddelenie

zabezpečuje ambulantnú starostlivosť, hospitalizačnú liečbu, kompletnú funkčnú elektrofyziologickú diagnostiku a konzervatívnu terapiu nervových ochorení.

Erudovaný odborný personál je garantom zabezpečenia odbornej zdravotnej starostlivosti pri zachovaní zásad medicínskej etiky. Lekári neurologického oddelenia sa sústavne vzdelávajú v rôznych oblastiach neurológie. Zabezpečujeme široké spektrum neurologickej intervencie na vysokej odbornej úrovni. Samostatnými oblasťami v našej práci sú elektrofyziolo¬gické funkčné vyšetrenia, liečba širokého spektra neurologických ochorení.

Intenzívnou prácou personálu neurologického oddelenia a vedenia NSM, a.s., sa podarilo a naďalej darí rozširovať a udržiavať kvalitu sociálneho štandardu a nadštandartu pacientov.

Ambulantná činnosť

Ambulancia neurologického oddelenia realizuje odborné neurologické vyšetrenia zastúpením lekármi s príslušnou kvalifikačnou atestáciou v odbore neurológia v pracovných dňoch. K vyšetreniu je nutné priniesť zdravotnú kartu poistenca. Za účelom zlepšenia servisu pre našich pacientov sme zaviedli možnosť objednať sa k odbornému vyšetreniu, rovnako na príslušný deň aj ku kontrole zdravotného stavu.
Objednanie ambulantného vyšetrenia je možné realizovať aj telefonicky na ambulancii neurologického oddelenia 02 593 51 241.

Technické vybavenie

Vďaka prístrojovému vybaveniu môžeme našim pacientom zabezpečiť kompletnú funkčnú elektrofyziologickú diagnostiku. Vynakladáme všetku snahu na to, aby sme v plnom rozsahu využili naše rozsiahle diagnostické možnosti pre pomoc našim pacientom. Veľkú časť realizovaných vyšetrení vykonávame v rámci konziliárnych služieb pre iné neurologické pracoviská.

Realizovaný rozsah funkčných vyšetrení

Elektroencefa¬lografia (EEG), Elektromyografia (EMG), Stimulačné elektrofyziologické metódy (STEMG), Zrakový evokovaný potenciál (VEP), Sluchový-kmeňový evokovaný potenciál (BAEP), Somatosenzorický evokovaný potenciál (SSEP), Magnetická a elektrická kortikálna stimulácia (MEP).

Elektromyografia

Vyšetrenie vodivosti periférnych nervov, svalových akčných potenciálov.

Evokované potenciály

Vo všetkých dnes známych modalitách vyšetrujeme evokované potenciály zrakové, sluchové, somatosenzorické aj motorické. Jedná sa o dôležitú škálu neurologických vyšetrení k zisteniu porúch vodivosti nervových dráh pri mnohých chorobách.

Elektroencefalografia

Vyšetrenie elektrickej aktivity mozgu, vrátane stimulačných techník za účelom vyšetrenia porúch elektrogenézy mozgu najmä pri záchvatových ochoreniach.