Veľkosť textu

Satinského 1, 811 08 Bratislava

Očne oddelenie sa nachádza na druhom poschodí v budove nemocnice. Parkovanie autom je spoplatnené.

Telefón: 02 / 3261 - 3061
Kontaktný e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Primár oddelenia: MUDr. Hlaváčková Katarína, PhD.
Tel. kontakt: 02/3261 - 4126

Zástupca primára: MUDr. Alfonz Balažovič

Sekundárni lekári:

  • MUDr. Alexandra Bottková
  • MUDr. Silvia Liseková
  • MUDr. Daniel Havalda

Vedúca sestra: PhDr. Lenka Barteková
Tel. kontakt: 02/3261 - 3008


Oddelenie poskytuje komplexnú odbornú a špecializovanú oftalmologickú starostlivosť -diagnostickú, liečebnú a chirurgickú – hospitalizačne a formou jednodňovej očnej chirurgie. Integrálnou súčasťou oddelenia je operačný trakt vybavený modernou technikou pre mikrochirurgiu oka.

Lôžková časť oddelenia a operačný trakt  sú situované na druhom poschodí budovy nemocnice.  Hospitalizovaní pacienti majú k dispozícií trojposteľové izby so samostatným sociálnym zariadením.

Oddelenie je Ministerstvom zdravotníctva SR zaradené medzi centrá na aplikáciu antirastových faktorov v liečbe vekom podmienenej degenerácie žltej škvrny (VPMD) a opuchu žltej škvrny (pri diabetickej retinopatii, po uzáveroch sietnicových ciev, u poúrazových a pozápalových stavov).

Prístrojové vybavenie oddelenia

Oddelenie je plne vybavené kvalitnou štandardnou a vysoko špecializovanou modernou diagnostickou technikou na komplexnú diagnostiku očných ochorení.

V základnom procese sú používané diagnostické prístroje - biomikroskopy , automatické keratorefrakto¬metre, oftalmoskopy bezkontaktné a aplanačné tonometre a perimetre - všetko od renomovaných firiem (Haag – Streit, Zeiss, Keeler, Humphrey Instr., Nidec, Canon, Shin Nippon) ostatných generácií.

Špecializované diagnostické metódy

Ústavné špecializované diagnostické pracoviská sú vybavené špičkou technikou. Ojedinelým v rámci Slovenskej republiky je diagnostický prístroj firmy Heidelberg Enginerig SPECTRALIS, čo je zatiaľ jediný diagnostický prístroj tohto druhu na svete, ktorý je spojený s HRA vyšetrením , t.j. simultánne, spolu s optickou koherentnou tomografiou – OCT sietnice (svojimi parametrami umožňuje najpresnejšie a najreprodukovatelnejšie vyšetrenie štruktúry sietnice, najmä žltej škvrny), podľa voľby robí simultánne ďalších 5 vyšetrení: fluorescenčnú angiografiu (FAG), vyšetrenie autofuorescencie, Red Free obrazu, Infra Red obrazu, ICG.- kontrastné vyšetrenie cievovky indocyaninovou zeleňou (realizujú len dve pracoviská v SR). Prístroj predstavuje v súčasnosti najpresnejšiu diagnostiku vekom podmienenej degenerácie žltej škvrny a ďalších cievnych, zápalových, poúrazových a nádorových ochorení centrálnej krajiny sietnice.

Integrálnou súčasťou prístroja je diagnostický modul glaukómu – presná diagnostika a možnosť priebežného sledovania atrofie nervových vlákien sietnice (RNFL), ktoré predchádzajú poruchám zrakovej ostrosti a zorného poľa. To umožňuje s predstihom diagnostikovať a exaktne liečiť glaukóm ešte pred nástupom trvalých funkčných následkov.

Samostatný modul SPECTRALIS tvorí vyšetrenie optickej koherentnej tomografie predných častí oka – rohovky, dúhovkovo – rohovkového uhla, prednej komory a dúhovky, potrebný pre diagnostiku morfologických zmien predného segmentu oka, diagnostiku glaukómu a refrakčnú chirurgiu.

Ďalším ústavným vysoko špecializovaným oftalmologickým pracoviskom je pracovisko elektrofiziologickej diagnostiky (len dve pracoviská v SR), kde sa realizuje elektroretigrafické vyšetrenie (ERG) a zrakovo vyvolané odpovede (VEP) pre posudzovanie ochorení sietnice a v neurooftalmologickej diagnostike.

Vyšetrenie ultrazvukom (UZ) v jednorozmernom A zobrazení sa realizuje v rámci biometrického vyšetrenia na špecializovanej oftalmologickej ambulancii, dvojrozmerné vyšetrenie ultrazvukom (B scan) je zabezpečené v spolupráci s rádiodiagnos¬tickým oddelením NMO (patrí medzi naše najskúsenejšie pracoviská v UZ diagnostike oka).

Chirurgická liečba

Na oddelení je realizovaný široký rozsah operácií oka a očných adnexov, pričom je principiálne používaná technika mikrochirurgie. Realizované sú rekonštrukčné a plastické operácie na mihalniciach, rekonštrukčné operácie odtokových slzných ciest, operácie strabizmu, operácie na prednom segmente oka.

Najčastejšia vnútroočná operácia oka – operácia sivého zákalu (katarakty) je realizovaná v prvej voľbe technikou fakoemulzifikácie minimálnym rezom bez nutnosti šitia operačnej rany, s implantáciou zvinovateľnej umelej vnútroočnej šošovky (v súčasnosti najmodernejšia operačná technika). Tieto operácie sú realizované v prvej voľbe formou jednodňovej chirurgie.

Plne je zabezpečená mikrochirurgická liečba glaukómu.

Limitovane sú realizované vybrané vitreoretinálne operácie. V rámci centra pre aplikáciu antirastových faktorov v liečbe VPMD a edémov makuly - pri diabetickej retinopatii a následkov pozápaloch zmien, po uzáveroch sietnicových ciev, vysokej myopii a poúrazových opuchov) sa intravitreálne aplikujú prípravky Macugen, Lucentis, Avastin, Triam). 

Liečba laserom

Integrálnou súčasťou oddelenia je laserové oftalmologické pracovisko vybavené komplexom laserovej teraputickej techniky:

Argónovým laserom (ALK) Quantel Medical (liečba diabetickej retinopatie, cievnych a iných ochorení sietnice), laserdisrupčná liečba (laserové operácie sekundárnych katarákt) Nd YAG laserom Quantel Medical. A najmodernejšia a najšetrnejšie laserová liečba glaukómu selektívna laservá trabekuloplastika (SLT). Vo vybraných indikáciách v liečbe nádorov cievovky, VMPD a ťažkých glaukómov je k dispozícii transpupilrna termokoagulácia (TTT)