Veľkosť textu

Nemocnica svätého Michala, a.s.
Satinského 1, 811 08 Bratislava

tel. č.:

  • 02/3261 - 4120 - pracovňa vedúceho lekára traumatologicko - ortopedického  oddelenia
  • 02/3261 - 3008 - pracovňa vedúcej sestry traumatologicko - ortopedického oddelenia
  • 02/3261 - 1043, 1045 traumatologické ambulancie
  • 02/3261 - 1167, 1168  ortopedická ambulancia na Prízemí v budove Polikiniky

vedúci lekár: MUDr. Tomáš Horváth, MHA,MPH

zástupca vedúceho lekára: MUDr. Vladimír Rosina

vedúca sestra: PhDr. Lenka Barteková, MPH


Štruktúra traumatologicko ortopedického oddelenia:

1. Ambulantná časť:

Traumatologická ambulancia:

  Ordinačné hodiny  Dodatočná poznámka  
Pondelok  7:30-12:00 13:00-14:00    
Utorok  7:30-12:00 13:00-14:00  
Streda  7:30-12:00 13:00-14:00  
Štvrtok  7:30-12:00 13:00-14:00  
Piatok  7:30-12:00 13:00-14:00  


Obednajšia prestávka:
 12,30 - 13,00 hod
Administratíva: 14,00 -15,00

2. Oddelenie:

  • nachádza sa na 2. poschodí Nemocnice sv. Michala
  • k dispozícii má 18 lôžok na dvoj a trojlôžkových izbách
  • spektrum operačných výkonov z kategórie JAS a podľa aktuálneho zazmluvnenia so zdravot. poisťovňami