Veľkosť textu

Urologické oddelenie

Satinského 1,  811 08 Bratislava
 
Tel. kontakt: 02/3261 - 4053 - lôžkové oddelenie

Primár oddelenia: MUDr. Ján Hoffmann
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Tel. kontakt: 02/3261 - 1179

Vedúca sestra: Mgr. Sabina Majzúnová
e-mail: sTáto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Tel. kontakt: 02/3261 - 4055

Manažérka dennej zmeny: Mgr. Anna Linková

Tel. kontakt: 02/3261 - 4053


Personál urologického  oddelenia:

Lekári urológovia:

  • MUDr. Hoffmann Ján, tel.: 02/ 3261 - 1179
  • MUDr. Džurný Oskar, PhD., tel.: 02/ 3261 - 1175
  • Doc. MUDr. Frederico Gomcalves, PhD.
  • MUDr. Marek Ondriš, tel: 02/ 3261-1179
  • MUDr. Vladimír Lenko, tel: 02/ 3261-1179

Sestry: Blahová Jana , Kuceková Katarína , Matejdesová Silvia, Lelovicsová Helena, Pažitná Peggy Margita, Bc. Denisa Slimáková, Mgr. Katarína Krkošeková, Mgr. Jarmila Gorelková, Alžbeta Ondrejková, Renáta Rovenská, Mgr. Tatiana Vargová, Viera Esnaultová

Štruktúra oddelenia:

Lôžková časť

je umiestnená na 3. poschodí v novej nemocničnej budove na Satinského 1.  V budove je zabezpečený bezbariérový prístup. Na oddelení sú k dispozícii 3 posteľové izby, ako aj 3 VIP (nadštandardné) izby – 1 posteľové (20 € /deň). Rezervácia VIP izieb je možná na základe písomnej žiadosti, je však nezáväzná v závislosti od aktuálnych prevádzkových možností oddelenia. Všetky izby sú vybavené samostatným sociálnym zázemím, LED TV, klimatizáciou. V priestoroch oddelenia je dostupné WIFI pripojenie.

Urologické ambulancie

I. a II.  sa nachádzajú  na prízemí budovy starej  polikliniky na Satinského 1.


Informácie o pacientoch a klientoch, ich liečbe, o laboratórnych, rádiodiagnostických a konziliárnych vyšetreniach sú na základe ich súhlasu uchovávané v nemocničnom informačnom systéme, ktorý umožňuje kontinuálne sledovanie registrovaných vyšetrení v priebehu celého diagnostického procesu, následnej liečby a kontrolných vyšetrení. Urologickí pacienti sú hospitalizovaní na oddelení v blízkosti operačných sál s najmodernejším technickým vybavením a vysokým hygienickým štandardom.

Všetci lekári oddelenia majú minimálne kvalifikačnú atestáciu z odboru urológia, sústavne sa vzdelávajú na tuzemských a zahraničných školeniach a stážach, zúčastňujú sa na odborných seminároch a konferenciách, vlastnia certifikáty na vysoko špecializované urologické zákroky. Urologické oddelenie realizuje širokú paletu klasických a laparoskopických operácií v rámci urológie. Urologické oddelenie poskytuje odbornú a špecializovanú urologickú starostlivosť poistencom všetkých zdravotných a komerčných poisťovní, samoplatcom ako i zahraničným pacientom.

Medzi štandardné operácie na oddelení patria operácie mieška a penisu. Oddelenie okrem rozvíja i techniku miniinvazívnej laparoskopickej urológie.
Laparoskopicky sa riešia prevažne varikokély, endoskopicky operácie močovej rúry, močového mechúra a operácie prostaty. Vykonávajú sa i  diagnostické laparoskopie, odbery vzoriek na histologické vyšetrenie atď. Na tieto operácie používame techniku na špičkovej úrovni.