Veľkosť textu

Satinského 1, 811 08 Bratislava

Vedúci lekár: MUDr. Slavka Lietavová
Zástupca vedúceho lekára: MUDr Beata Havaldová
Vedúci fyzioterapeut: Mgr. Paulína Pehaničová

Telefón:

  • Objednávanie pacientov na vyšetrenie  - Tel: 3261 - 2076 v čase 13:00-14:30

Charakteristika a štruktúra oddelenia

Náplňou práce oddelenia je prevencia, diagnostika a liečba porúch a ochorení pohybového systému prostredníctvom elektroliečby, liečebnej telesnej výchovy a masáži. K tomu využíva vysoký odborný potenciál a bohaté skúsenosti personálu oddelenia, kvalitný prístrojový park a bohatosť pomôcok. Najčastejšími stavmi na liečbe ktorých oddelenie fyziatrie a liečebnej rehabilitácie participuje, sú ochorenia chrbtice, centrálneho a periferného nervového systému, funkčné poruchy pohybového aparátu, cievne mozgové príhody, ako aj srdcové príhody, stavy po úrazoch a operáciach , reumatické a degeneratívne ochorenia. Poskytujeme aj starostlivosť pacientom pri stavoch celkovej slabosti a zošlosti s cieľom zlepšenia pohybovej koordinácie, celkovej kondície a maximálnej možnej obnovy telesných, duševných a sociálnych funkcií.

Oddelenie je  v novej budove na 1. poschodí. Prístup na oddelenie je bezbarierový.

Odborné obsadenie oddelenia:
Oddelenie má ambulantný charakter. Na oddelení pracujú 2 atestovaní lekári, 9 fyzioterapeutov, 1 masér a 1  vodoliečebník.


Ako postupovať?

Pacient absolvuje vstupné rehabilitačné vyšetrenie na ambulancii rehabilitačného lekára na základe odporúčania praktického lekára alebo iného odborného lekára. Rehabilitačný lekár stanoví rehabilitačný program podľa aktuálneho zdravotného stavu, ktorý potom realizujú fyzioterapeuti.

 

Možnosti liečby

Poskytujeme širokú škálu elektroliečebných procedúr. Na úseku liečebnej telesnej výchovy vykonávame individuálne cvičenia pohybového aparátu aj skupinové cvičenia, mäkké a mobilizačné techniky. V rámci komplexnej liečby podávame aj masážne a vodoliečebné procedúry.

Fyzikálna terapia:

  • Elektroliečba - široká ponuka elektroliečebných procedúr vrátane TENS prúdov a elektrostimulácie
  • Magnetoterapia
  • Ultrazvuk
  • Rebox
  • Diatermia
  • Termoterapia
  • Kryoterapia
  • Biolampa
  • Laser - aplikuje ho lekár


Individuálna a skupinová liečebná telesná výchova :

Je cielene zameraná na udržanie či obnovu telesných pohybových funkcií, ako aj na rozvoj funkčnej motorickej adaptácie organizmu. Dôležitou súčasťou procedúry je kondičné cvičenie, posilňovanie, nácvik správneho dýchania, správneho držania tela a správnych pohybových stereotypov pri bežných činnostiach. Vykonávame spinálne cvičenia, školu chrbta, mäkké a mobilizačné techniky.

Masáže a vodoliečba:
Z masážnych techník sa na oddelení realizuje reflexná masáž a klasická masáž. V priestoroch novovybudovanej vodoliečby podávame perličkové kúpele, podvodnú masáž, vírivkový kúpeľ na horné aj dolné končatiny, cvičenie v bazéne.

 

Fotogaléria - Fyziatricko – rehabilitačné oddelenie