Veľkosť textu

Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie NsM, a.s.

Satinského 1, 811 08 Bratislava

Vedúci lekár: MUDr. Slavka Lietavová
Zástupca ved. lekára: MUDr Beata Havaldová
Vedúca rehabilitačná pracovníčka: Rozália Jedlovcová

Telefón:
MUDr. Lietavová Slavka – Tel: 3261 - 2080
MUDr. Havaldová Beata – Tel: 3261 - 2082
Objednávanie pacientov na vyšetrenie - Tel: 3261 - 2076


Charakteristika oddelenia

Náplňou práce oddelenia je prevencia, diagnostika a liečba porúch a ochorení pohybového systému prostredníctvom elektroliečby, liečebnej telesnej výchovy a masáži. K tomu využíva vysoký odborný potenciál a bohaté skúsenosti personálu oddelenia, kvalitný prístrojový park a bohatosť pomôcok. Najčastejšími stavmi na liečbe ktorých oddelenie fyziatrie a liečebnej rehabilitácie participuje, sú ochorenia chrbtice, centrálneho a periferného nervového systému, funkčné poruchy pohybového aparátu, cievne mozgové príhody, ako aj srdcové príhody, stavy po úrazoch a operáciach , reumatické a degeneratívne ochorenia. Poskytujeme aj starostlivosť pacientom pri stavoch celkovej slabosti a zošlosti s cieľom zlepšenia pohybovej koordinácie, celkovej kondície a maximálnej možnej obnovy telesných, duševných a sociálnych funkcií.

Odborné obsadenie oddelenia

Oddelenie má ambulantný charakter. Na oddelení pracujú 2 atestovaní lekári, 9 fyzioterapeutov, 1 masér a 1  vodoliečebník.

Štruktúra oddelenia

Oddelenie je  v novej budove na 1. poschodí

Ako postupovať

Pacient absolvuje vstupné rehabilitačné vyšetrenie na ambulancii rehabilitačného lekára na základe odporúčania praktického lekára alebo iného odborného lekára. Rehabilitačný lekár stanoví rehabilitačný program podľa aktuálneho zdravotného stavu, ktorý potom realizujú rehabilitační pracovníci.

Možnosti liečby

Poskytujeme širokú škálu elektroliečebných procedúr. Na úseku liečebnej telesnej výchovy vykonávame cvičenie pohybového aparátu aj skupinové cvičenia (spinálne cvičenia a škola chrbta), mäkké a mobilizačné techniky.

Z masážnych techník sa na oddelení realizuje reflexná masáž a klasická masáž V priestoroch novovybudovanej vodoliečby podávame perličkové kúpele, podvodnú masáž, vírivkový kúpel na horné aj dolné končatiny.


Možnosti laseroterapie u indikovaných ochorení.