Veľkosť textu

Univerzitná nemonica - Nemocnica svätého Michala, a. s., Satinského I.7770/1, 811 08 Bratislava

Prednosta kliniky: MUDr. Berecová Zuzana, PhD.,EBCR
Zástupca prednostu kliniky:  MUDr. Prečinský Peter

Vedúci RTG technik: Bc. Kopeinigová Bronislava

 

Personál oddelenia 

Lekári :

 • MUDr. Bartošová Vieroslava
 • MUDr. Blehová Helena
 • MUDr. Ftáčniková Beata
 • MUDr. Hazlinger Martin
 • MUDr. Hlavena Peter
 • MUDr. Prečinská Ivana
 • MUDr. Balogh Tetingerová Ingrida
 • MUDr. Barakat Ivana
 • MUDr. Čermák Ľubomír
 • MUDr. Hančinská Petra
 • MUDr. Sádovská Dagmar
 • MUDr. Tallová Lívia
 • MUDr. Vittek Marek 

RTG technici :  

 • Absolonová Beáta
 • Mgr. Antalcová Mária
 • Balogová Anna
 • Bc. Juhás Martin
 • Bc. Kováčová Ildiko
 • Mučka Tibor
 • Bc. Stellmachová Simona
 • Tományová Renáta
 • Bc. Kisty Michal
 • Bc. Majerová Jana
 • Bc. Németh Erika
 • Mgr. Zbýňovcová Viera
 • Bc. Fekiačová Miriam
 • Bc. Matušková Dana
 • Bc. Piešťanská Veronika

Zdravotné sestry : Grellnethová Jana, Staňová Jana, Peterská Eva,  Štefanovičová Dorota

Dokumentaristka : Mgr. Boráková Iveta     


Pracoviská  oddelenia :

 

RTG- skiagrafia

Prístrojové vybavenie : Siemens Ysio Max

Vyšetrenia : snímkovanie hrudníka, brucha, skeletu

Objednávanie: bez objednávania, vyšetrenie vykonávame na počkanie

Pacient sa zaeviduje v evidenčnom okienku RDG oddelenia na prízemí v nemocničnej časti

 

CT pracovisko

Prístrojové vybavenie : Siemens Somatom Definition Flash s vysokotlakovým injektorom

Vyšetrenia : mozog, krk, hrudník, srdce, brucho, malá panva, chrbtica, končatiny, PRT (periradikuloterapia)

Objednávanie :  na základe žiadanky na vyšetrenie telefonicky 02/3261 1047 v čase 12,00-13,45

Príprava : podľa pokynov 4 hod. pred vyšetrením na lačno- okrem vyšetrenia chrbtice + odbery  kreatinín – max.4 týždne starý. Pacient bude presne poučený pri objednávaní

 

Pracovisko mamografie + USG prsníkov

Prístrojové vybavenie : Siemens Mammomat Inspiration

Vyšetrenia : MMG, cielené snímky prsníka, rolované snímky prsníka pre ženy po 40. roku života

Objednávanie : na základe žiadanky na vyšetrenie telefonicky 02/3261 1047 v čase 12,00-13,45

 

USG pracovisko

Prístrojové vybavenie : Siemens Acuson X2000, Siemens Acuson X700

Vyšetrenia : orgány brušnej dutiny, malá panva, prsníky, štítna žľaza, svaly, vyšetrenie ciev

Objednávanie : na základe žiadanky na vyšetrenie telefonicky 02/3261 1047 v čase 12,00-13,45

 

Zubné RTG pracovisko

Prístrojové vybavenie : Fona X Pan DG – digitálny panoramatický prístroj

Vyšetrenia : panoramatické snímky zubov

Objednávanie : na základe žiadanky na vyšetrenie telefonicky 02/3261 1047 v čase 12,00-13,45

 

MR pracovisko

Prístrojové vybavenie : Siemens Magnetom Skyra 3T

Vyšetrenia : mozog + AG, krk, srdce, brucho, malá panva, chrbtica, koleno, rameno, členok

Príprava : 4 hodiny pred vyšetrením na lačno podľa druhu vyšetrenia, pri objednávaní je pacient poučený

K vyšetreniu treba priniesť predošlé snímky na CD nosiči + dokumentáciu, ak bolo vyšetrenie realizované v inom zdravotníckom zariadení

Objednávanie :osobne so žiadankou na evidenčnom okienku MR pracoviska na prízemí v poliklinickej časti, príp. telefonicky : 02/3261 1225

Žiadanku na vyšetrenie musí vystaviť odborný lekár

 

Denzitometrické pracovisko  

Umiestnenie: prízemie stará budova polikliniky č. dverí 1011

Sestra: Viera Horváthová

Prístrojové vybavenie : Hologic Discovery 

Príprava : pri objednávaní je pacient poučený

K vyšetreniu treba priniesť : žiadanka od gynekológa, ortopéda, endokrinológa, reumatológa, všeobecného lekára NsM, a. s. a preukaz poistenca

Objednávanie :

Z dôvodu  dlhodobej PN sa denzitometrické vyšetrenie nevykonáva.
Informácie  po 15.8.2022 na telef.čísle 02/3261 1047 v čase 12,00-13,45.
Za pochopenie ďakujeme

 

 

Na všetky vyšetrenia treba priniesť :

 • sprievodný lístok, žiadanku na vyšetrenie s pečiatkou a podpisom odosielajúceho lekára
 • kartu poistenca
 • predošlé snímky na CD nosiči
 • dokumentáciu
 • Všetky snímky vyšetrenia sú archivované v PACS-e. pre pacientov z ambulancií mimo Nemocnice sv. Michala vydávame snímkovú dokumentáciu na CD nosiči s popisom.

  V prípade potreby môžeme vydať snímky kedykoľvek po vyšetrení.