Veľkosť textu

Klinika gerontológie a geriatrie LF UPJŠ a NsM, a.s. Košice. 
Poskytuje odbornú liečebno – preventívnu starostlivosť, diagnostiku, terapiu, rehabilitáciu osobám nad 65 rokov veku.
Pracovisko sa zameriava  na vekové zmeny organizmu starnúceho a starého človeka v kontexte so životným prostredím seniora a jeho sociálnym stavom.
Lôžkové oddelenie disponuje 35 lôžkami, pričom každá izba má vlastnú sprchu a sociálne zariadenie.
Klinika gerontológie a geriatrie poskytuje:

  • hospitalizácie pacientov s prejavmi predčasného starnutiaktorí sú prevažne polymorbidní, ide prevažne o osoby s DM, ICHS, artériovou hypertenziou, nádorovými ochoreniami,senzorickými poruchami, po cievnych mozgových príhodách, prípadne o osoby s prejavmi Alzheimerovej choroby, presenilnou demenciou a inými ochoreniami
  • akútne hospitalizácie pacientov nad 65 rokov veku s prejavmi akútneho zhoršenia zdravotného stavu u poly- a multimorbidných pacientov (najčastejšie ide o interné ochorenia, napr. naliehavá arteriálna hypertenzia a dehydratácia starých ľudí)
  • hospitalizácie chronicky chorých s prejavmi akútne zhoršenej chronickej bolesti pohybového ústrojenstva alebo s kardiálnym zlyhaním a nutnosťou diferenciálnej diagnostiky

Príjem pacientov sa uskutočňuje prostredníctvom internej a geriatrickej ambulancie NsM, a.s. Košice a v akútnych prípadoch sa pacienti prijímajú po rozhodnutí prednostu, ak ide o akútnu exacerbáciu chronického ochorenia alebo akútneho zhoršenia zdravotného stavu. Pacienti sa na Kliniku gerontológie a geriatrie prijímajú prevažne podľa objednania.

Klinika využitím nových ošetrovateľských metód poskytuje aj komplexnú ošetrovateľskú starostlivosťv ústavných podmienkach pri rekonvalescencii ťažkých stavov u starých ľudí.

Prednosta: MUDr. Peter OLEXA, PhD.

Tel. č.: 055 / 61 30 621
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Zástupca prednostu: prof. MUDr. Štefan KOVAL, PhD.

Tel. č.: 055 / 61 30 630
e-mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Vedúca sestra: PhDr. Eva Zacharová Vojanská, dipl.s.

Tel. č.: 055 / 61 30 623
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Lôžkové oddelenie

Tel. č.: 055 / 61 30 625

Lekári:

Tel. č.: 055 / 61 30 626

  • MUDr. Diana Dianisová - Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  • MUDr. Ján Fedačko - Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  • MUDr. Gabriela Ivančová - Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  • MUDr. Michaela Metiľová - Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  • MUDr. Štefan Tóth - Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  • MUDr. Ján Wohlfahrt - Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  • MUDr. Aneta Gedeonová - Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.