Veľkosť textu

Rádiodiagnostika - pracovisko Košice

Univerzitná nemonica - Nemocnica svätého Michala, a. s., Murgašova 1, 040 86 Košice

Vedúci lekár oddelenia: MUDr. El-Momanyová Gabriela
Zástupca vedúceho lekára:  MUDr. Hubaľová Mária

Vedúci RTG technik:  Mražiková Dana

Personál oddelenia

Lekári:

 • MUDr. Šantová Ivana

 • MUDr. Telepovská Anna

 • MUDr. Šestáková Gabriela

   

RTG technici:  

 • Bc. Vitkovičová Lucia

 • Bc. Lesičková Lucia

 • Šofranková Slávka

 • Tóth Peter

 • Pasztircsák Tomáš 

Zdravotné sestry: Mgr. Bajanová Martina, Bc. Nagyová Paulína

Dokumentaristka: Líšková Viera, Figmigová Adriána, Tobiašková Dana

Pracoviská  oddelenia :

 

RTG- skiagrafia

Prístrojové vybavenie : Philips

Vyšetrenia : snímkovanie hrudníka, brucha, skeletu

Objednávanie: bez objednávania, vyšetrenie vykonávame na počkanie

Pacient sa zaeviduje v prijímacom okienku na RDG oddelení

 

CT pracovisko

Prístrojové vybavenie : Siemens Somatom Emotion Excel s vysokotlakovým injektorom Expres 3D System

Vyšetrenia : mozog, PND, krk, hrudník, brucho, malá panva, chrbtica, končatiny, CT kolonografia, enteroklýza

Objednávanie : na evidencii oddelenia, t.j. prijímacia kancelária RDG oddelenia, na základe žiadanky osobne, prípadne telefonicky 055/61 30 835

Príprava : podľa pokynov pri ojednaní. Kolonografia a enteroklýza majú špecifickú prípravu, potrebné je sa prísť objednať osobne. V prípade akýchkoľvek alergických reakcií pacient musí absolvovať antialergickú reakciu. Pri kontrastných vyšetreniach je potrebné doplniť odbery kreatinín a urea cestou obvodného lekára. Pacient bude presne poučený pri objednávaní.

 

Pracovisko mamografie

Prístrojové vybavenie : Planmed Sophie

Vyšetrenia : MMG, cielené snímky prsníka,  pre ženy po 40. roku života,

Objednávanie : na základe žiadanky na vyšetrenie osobne v prijímacej kancelárii RDG oddelenia príp. telefonicky 055/61 30 835

 

USG pracovisko I. a II.

Prístrojové vybavenie : Aplio XV a USG Nemio 17 - Toshiba

Vyšetrenia : orgány brušnej dutiny, malá panva, prsníky, štítna žľaza, svaly

Objednávanie : na základe žiadanky na vyšetrenie osobne v prijímacej kancelárii RDG oddelenia, príp. Telefonicky 055/61 30 835

 

Na všetky vyšetrenia treba priniesť :

 • sprievodný lístok, žiadanku na vyšetrenie s pečiatkou a podpisom odosielajúceho lekára

 • kartu poistenca

 • predošlé snímky

 • dokumentáciu

 • všetky snímky vyšetrenia sú archivované.

V prípade potreby môžeme snímky kedykoľvek po vyšetrení zapožičať na základe popisu, s tým, že po absolvovaní daných vyšetrení je potrebné nám snímky vrátiť.