Veľkosť textu

Preventívne centrum a Pracovná zdravotná služba
Univerzitná Nemocnica - Nemocnica svätého Michala a.s.
Satinského 1
811 08 Bratislava

kontakt: 02/3261 4074, 0905 517 809
e-mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Komplexná organizácia zdravotnej starostlivosti:
Organizácia zdravotnej starostlivosti okrem iného obsahuje nasledovné činnosti:

 • vypracovávanie a predkladanie „ Lekárskych posudkov o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce pre pracovníka / rizikového pracovníka“ pre zamestnávateľa; pre lekára, s ktorým má zamestnanec uzavretú dohodu o poskytovaní ambulantnej zdravotnej starostlivosti;
 • vedenie zdravotných záznamov o zdravotnom stave pracovníka v súvislosti s prácou ako aj záznamov o pracovnej expozícii rizikovým škodlivinám v práci pracovníka/ rizikového pracovníka,
 • vytvorenie a udržiavanie programovej aplikácie pre vedenie evidencie preventívnych lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci
 • plánovanie a organizácia preventívnych prehliadok
 • informácia o výsledku preventívnych prehliadok Vašich zamestnancov
 • objednávanie zamestnancov na preventívne prehliadky prostredníctvom LINKY
 • vedenie dokumentácie a poskytovanie dokumentov o zabezpečovaných PLP
 • zaisťovanie a udržiavanie siete zmluvných lekárov po celom území Slovenskej republiky.
 • vedenie a sledovanie zákonných termínov na vykonávanie preventívnych lekárskych prehliadok

Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci sa vykonávajú nasledovne:

 • pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu (vstupná prehliadka),
 • v súvislosti s výkonom práce (periodická prehliadka),
 • pred zmenou pracovného zaradenia,
 • pri skončení pracovnoprávneho vzťahu (výstupná prehliadka),
 • po skončení pracovnoprávneho vzťahu, ak o to zamestnanec požiada.

Zabezpečenie výkonu cielených lekárskych preventívnych prehliadok orientovaných na výkon konkrétnej profesie:

 • pre zamestnancov vykonávajúcich práce so zobrazovacími jednotkami,
 • pre zamestnancov vykonávajúcich práce vo výškach,
 • pre zamestnancov v nočnej prevádzke,
 • pre vodičov motorových vozidiel,
 • pre zamestnancov vykonávajúcich práce na vyhradených zariadeniach,
 • pre zamestnancov vykonávajúcich práce s expozíciou rizikových faktorov, atď.