Veľkosť textu

 Pracovná zdravotná služba

 Sídlo:
 Univerzitná Nemocnica - Nemocnica svätého Michala a.s.
 Satinského 1/I.7770
 811 08 Bratislava

Korešpondenčná adresa:

Pracovná zdravotná služba
Cintorínska 3/A
811 08 Bratislava /3. poschodie/

 tel.: 02/3261 4099, 02/3261 4098, 0905 244 312
 e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Pracovná zdravotná služba vo Vašej spoločnosti sa začína uzatvorením zmluvného vzťahu medzi zamestnávateľom a pracovnou zdravotnou službou. PZS ponúka zmluvné vykonávanie pravidelného dohľadu nad pracovnými podmienkami ako aj dohľadu nad zdravím zamestnancov na pracoviskách zamestnávateľov.

V prvom roku spolupráce naši odborníci z oblasti hygieny- verejný zdravotník uskutočnia vstupné hodnotenie pracoviska (vstupný hygienický audit). Tento vstupný audit vykonávame na všetkých pracoviskách, bez ohľadu či sa jedná o administratívu, skladové priestory, alebo výrobu. Na základe vstupného auditu naši hygienici identifikujú a posúdia potenciálne zdravotné riziká, ktoré môžu ovplyvňovať zdravotný stav Vašich zamestnancov. Na základe zistených skutočností pri obhliadkach pracovných priestorov vo Vašej spoločnosti, náš odborník z oblasti verejného zdravotníctva a lekár s príslušnou atestáciou /služby zdravia pri práci/, vykoná kategorizáciu pracovných činností.

Následne po vykonaní kategorizácie pracovných činností, zaradí všetkých zamestnancov do príslušných kategórií rizikových prác 1- 4, podľa ktorých navrhne rozsahy preventívnych prehliadok, ktoré by mali zamestnanci absolvovať.

Súčasťou je vypracovanie záverečnej správy zo vstupného hygienického auditu hodnoteného pracoviska.

PZS okrem iného zabezpečuje a ponúka nasledovné činnosti:

  • vstupný audit pracovných priestorov/pracovného prostredia
  • skríningové merania faktorov pracovného prostredia /hluk, osvetlenie, vlhkosť,…/
  • spracovanie kategorizácie pracovných činností,
  • definovanie rozsahu preventívnych prehliadok hodnotenie zdravotného stavu zamestnancov
  • záverečná správa z obhliadky pracovných priestorov, s návrhmi opatrení na odstránenie zistených nedostatkov
  • vypracovávanie prevádzkových poriadkov, posudkov o riziku, návrhov na kategorizáciu prác, prípadne iných expertíznych posudkov o kvalite pracovných podmienok

Dohľad nad pracovným prostredím okrem iného obsahuje nasledovné činnosti:

  • realizácia každoročnej periodickej previerky pracovísk za účasti BOZP technika
  • hodnotenie aktuálneho pracovného prostredia a návrhy opatrení na zlepšenie podmienok na pracovisku
  • konzultácie o problematike Pracovnej zdravotnej služby s našimi odborníkmi z oblasti pracovného lekárstva a hygieny v priebehu celej spolupráce, telefonicky, mailom, alebo osobne
  • poradenstvo v oblasti PZS /návrh opatrení na zlepšenie pracovného prostredia Vašej spoločnosti na základe legislatívnych požiadaviek, návrhy opatrení na zlepšenie pracovného prostredia na základe odporučenia Pracovného lekára/.