Veľkosť textu

Úsek funkčnej diagnostiky - oddelenie funkčného vyšetrenia

 Vážení pacienti, 

prevádzka na Oddelení funkčnej diagnostiky a na kardiologických ambulanciách je bez obmedzení. Rovnako tak je v prevádzke už aj odberové centrum, takže môžte pred klinickou kontrolou absolvovať aj odber krvi, ktorý Vám indikoval Váš kardiológ. 

S pozdravom
MUDr. Peter Solík, PhD.Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s., Satinského I.7770/1, 811 08 Bratislava

Vedúci oddelenia: MUDr. Peter Solík, PhD.
Vedúca sestra: Mgr. Viera Aufrichtová


Charakteristika oddelenia

Oddelenie funkčného vyšetrenia spoločnosti Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s. je špecializované na kompletnú neinvazívnu kardiologickú diagnostiku. Oddelenie disponuje modernou diagnostickou technikou.

Metodiky, ktoré sa vykonávajú na našom oddelení

  • Echokardiografické vyšetrenie
  • Záťažový EKG test
  • 24 hod. EKG holter monitorovanie
  • 24 hod. tlakový holter

Súčasťou oddelenia sú 2 kardiologické ambulancie 

Pacienti sú objednávaní v ordinačných hodinách.